Green Balkans
Green Balkans
избор на език  Green Balkans  Green Balkans  
търсене
Green Balkans
Green Balkans Green Balkans Green Balkans
Green Balkans
Green Balkans Кампания За горите, за Витоша
Green Balkans Кампания Деветашка пещера
Green Balkans Кампания Опазване на дюните
Green Balkans
Green Balkans Опазване на видове
Green Balkans Опазване на местообитания
Green Balkans Устойчиво развитие
Green Balkans Управление на природни ресурси
Green Balkans НАТУРА 2000
Green Balkans Защитени територии
Green Balkans Законодателство
Green Balkans Политики
Green Balkans Развитие на капацитети
Green Balkans Публични кампании
Green Balkans Младежки дейности
Green Balkans Спасителен център за диви животни
Green Balkans Борба с бракониерството
Green Balkans Експедиции
Green Balkans Райони на работа

Green Balkans
Запишете се в електронния бюлетин за да получавате най- новата информация директно на вашата поща.
Green BalkansGreen Balkans 
Стартира дарителската програма за белошипата ветрушка. Стани част от уникалните събития, свързани с възстановяването на един изчезнал вид! [2014-07-25]
Проектът ни за белошипата ветрушка е финансиран на 75% от програма Лайф на Европейския съюз. Останалите средства са съфинансиране, което ние трябва да осигурим. Вие също може да дадете своя принос и да ни помогнете да завършим тази успешна програма и да възстановим един изчезнал от България вид! повече>
Green Balkansвсички новини >> 
Египетски лешояди на гости на площадките за подхранване [2014-07-22]
Тази година регистрираме много високи числености египетски лешояди на площадките, поддържани в рамките на проект Завръщане на лешоядите в България във Враца, Котел и Бяла река.
повече>
Нови 19 белоглави лешояди заминаха за Балкана [2014-07-22]
Птиците пристигнаха от Испания в края на юни и след месец престой в Спасителния център за диви животни, вече е време да потеглят към новия си дом - Стара планина.
повече>
Птици от Спасителния център полетяха в небето на Узана [2014-07-21]
6 птици излетяха на свобода в първия ден на УзанаПолянаФест, и с това белязаха началото на един от най-шарените, зелени и позитивни фестивали у нас.
повече>
16 млади, бели щъркела, бяха освободени от Спасителния център [2014-07-21]
Миналата седмица от Спасителния център на Зелени Балкани бяха освободени първите 16 млади бели щъркела.
повече>
Приключи и втората експедиция за преброяване на щъркерите в Северна България [2014-07-17]
След общо дванадесет дни полева работа, екипите на Зелени Балкани отчетоха гнездата на бели щъркели в над 120 населени места от Варна до Връшка чука.
повече>
История за надеждата, или как младото блатарче Троян получи своя втори шанс [2014-07-11]
Това е историята на ливадното блатарче Троян, и тя започва така:
повече>
Щъркели с пръстени в Белозем [2014-07-09]
Сигурно мнозина от вас си спомнят, че през 2010 г. стартирахме програма за маркиране на щъркели от колонията в Белозем със специални цветни пластмасови пръстени.
повече>
Обществено обсъждане на Плана за управление на Деветашката пещера [2014-07-09]
На 08.07.2014г. в заседателната зала на Община Ловеч се проведе Обществено обсъждане на Плана за управление на Деветашката пещера. Присъстваха представители на авторския колектив, разработил Плана, Община Ловеч, НСЗП, РИОСВ – Плевен, Кметствата в Деветаки и Дойренци, граждани. повече>
Green Balkans RSS RSS какво е RSS всички новини >> 
Green Balkans 
Открито писмо относно: изявления на Министъра на околната среда и водите пред медии във връзка с обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в Бълга
Информация във връзка с проведен семинар за опазване на китоподобните бозайници - разяснителна информация от екипа на Зелени Балкани
Становище на Зелени Балкани относно проектопредложение “Възстановяване и опазване на крайречните гори – местообитания от европейско консервационно значение на територията на Община Димитровград”
Декларация на граждански организации, коалиции и инициативи, очертаваща визията ни за съществени промени в начина, по който държавата общува с гражданите, с цел гарантиране на реални възможности за граждански контрол и гражданско участие
Становище на ФПС Зелени Балкани относно: Проект за изменение на Плана за управление на НП Пирин, внесен от община Банско
Позиция на Коалицията За да остане природа в България по отношение Предложението на Община Банско за промени в ПУ на НП Пирин
    всички становища >> 
Green Balkans
Green Balkans
Зелени Балкани е водеща организация в опазването на биоразнообразието и околната среда. Станете част от нашите общи усилия за опазване на българската природа:
Green Balkans Стани един от нас!
Green Balkans Бъди доброволец!
Green Balkans Бъди наш посланик!
Green Balkans Дари средства, материали, техника, литература, свои снимки!
Green Balkans
От тук можете да платите своя доброволен годишен членски внос: 24 лв.
Green Balkans
Green Balkans


Възстановяване на белошипата ветрушка
изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на финансовия инструмент на Европейския съюз LIFE+


Изграждане на капацитет
за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян


Спешни мерки
за възстановяване и консервация на видове и местообитания на Поморийско езеро


Опитът на Германия
при транспониране на норми на ЕС за НАТУРА 2000


Консервационни дейности
за белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел в България


Възстановяване на популациите
на едрите европейски лешояди в България

 
Green Balkans Green Balkans Green Balkans
Display Pagerank Федерация на природозащитни сдружения "Зелени Балкани". Всички права запазени Webrix Studio Pillax
Виж Зелени Балкани във Facebook