ЗА Проекта

Проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 обединява усилията на пет основни партньора от четири европейска страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.
Той предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с внасяне и освобождаване на птици от Испания, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, намаляване на заплахите и развитие на националните капацитети.

виж повече

Последни новини

14 авг

Новото поколение лешояди в ПП "Врачански Балкан"

В края на юли - началото на август 2018 г. в  ПП „Врачански Балкан“ са установени 9 гнездящи двойки белоглави лешояди.

повече
14 авг

Пристига лешоядчето Рига

Екипът на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 посреща утре третото черно лешоядче.

повече
26 юли

Лешоядетата Боян и Острава бяха настанени в новия си дом в дивата природа

Младежите пристигнаха вчера, като Острава беше доставена лично от екип на зоопарка Острава в Чехия, където е излюпена и отглеждана до момента. Лешодче

повече
26 юли

Историческо за природозащитата - първо освобождаване на черен лешояд в България

Лешоядчетата Боян, Рига и Острава са първите от изчезналия в страната вид, които ще бъдат пуснати на свобода в българската природа. Птиците пристигат

повече
18 юли

Четири керкенези полетяха в небето на Природен парк „Сините камъни“

Вчера Природен парк „Сините камъни“ стана втори дом на четири млади керкенези, отгледани в Спасителния център на Зелени Балкани!

повече

Следете наживо нашите лешояди, маркирани с GPS/GSM предаватели. Устройствата редовно ни изпращат данни за точното местоположение на птиците, като така ни помагат да наблюдаваме тяхното поведение и адаптация на свобода.

виж повече