ЗА Проекта

Проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 обединява усилията на пет основни партньора от четири европейска страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.
Той предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с внасяне и освобождаване на птици от Испания, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, намаляване на заплахите и развитие на националните капацитети.

виж повече

Последни новини

15 юли

Фотоконкурс „Балкански Зелен пояс“ 2017

Сдружение Зелени Балкани организира фотоконкурс "Балкански Зелен пояс" 2017 като част от общ проект между БФБ, Зелени Балкани и Евронатур (Г

повече
23 юни

Eкип на Зелени Балкани и ФДФФ маркира едно от малките на белоглав лешояд, излюпени в района на Котел

На 21ви юни, екип на Зелени Балкани и ФДФФ маркира едно от малките на белоглав лешояд, излюпени в района на Котел.

повече
20 юни

Още един белоглав лешояд, дарен на програмата за възстановяване на вида в България

На 15ти юни, програмата за възстановяване на едрите лешояди у нас и проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 получи дарение от Зоопарка

повече
13 юни

Наблюдения на белоглавите лешояди в ПП „Врачански Балкан“ през юни

Наблюденията на белоглавите лешояди в ПП „Врачански Балкан“ през първа половина на м. 06.2017 г. показват че в района има 8 гнездящи двойк

повече
13 юни

България получи дарение от три белоглави лешояди от Зоопарка в Барселона

На 1ви юни, програмата за възстановяване на едрите лешояди у нас и проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 получиха дарение от Зоопарк

повече

Следете наживо нашите лешояди, маркирани с GPS/GSM предаватели. Устройствата редовно ни изпращат данни за точното местоположение на птиците, като така ни помагат да наблюдаваме тяхното поведение и адаптация на свобода.

виж повече