Новини

Египетските лешояди в Източна Стара планина се готвят за път

***
20.09.2017 г.

Египетските лешояди са единствените прелетни лешояди у нас. Зелени Балкани работи за опазването на вида в България с помощта на Зоопарк Прага и Градски съвет Прага. Заедно изградихме площадка за изкуствено подхранване на лешояди в района на Източна Стара планина. Радваме се да съобщим, че една от двойките египетски лешояди, които живеят в района и използваха редовно площадката, успешно отгледа своето малко.

На 02.09. наш екип засне малкото на ръба на гнездото в скалната ниша, вече готово да полети. Около 20ти септември вече цялото семейство е напуснало района. Удивително е че младата птица трябва да поеме дългият и изпълнен с опасности път към Африка по-малко от три седмици след първия си полет! Очакваме семейството и другата година, като ще продължим да осигуряваме безопасна храна и да наблюдаваме района!

През септември младите и възрастните птици традиционно напускат гнездовите територии и поемат по дългия път към зимните си квартири в Африка – Етиопия, Судан, Чад, Сахел. По принцип мигрират на малки групи основно над сушата, избягвайки големите открити морски пространства. В България обаче видът е критично застрашен и популацията му е силно намаляла. Все по-рядко виждаме пред-миграционни струпвания и групи и няма кой да води и показва пътя на младите лешояди. Така, много от тях не знаят сигурните пътища по суша и опитват да пресекат Средиземно море, където често загиват (данни на колегите от БДЗП, които маркират млади птици с предаватели). В Африка птиците също са застрашени от много фактори – електропроводи, бракониери, местни вярвания. Така от 7 лешоядчета, излюпени на Балканите, до полова зрялост достига само едно.

От тази година у нас започва и мащабен международен проект „Нов живот за египетския лешояд“ LIFE874, с участието на 10 партньора и 10 страни от Европа и Африка. Зелени Балкани също участва в този проект и се надяваме той да помогне за спасяването на този прекрасен вид!

За повече информация:
Елена Кметова-Биро – ekmetova@greenbalkans.orgЗелени балкани

Хищни птици

ФДФФ