Новини

Маркирахме и третото малко на белоглав лешояд, предвидено за поставяне на маркировки

1
27.07.2017 г.

На 26.7.2017г. в Котленска Стара планина бе маркирано още едно малко на белоглав лешояд в Котленска планина. В дейността участваха експерти на Фонда за дивата флора и фауна, доброволни сътрудници на Зелени Балкани и младежи, участници в проекта "Студентски практики" на Министерство на образованието и науката.

Това е третото и последно малко от вида, което успяваме да маркираме през тази година в района на Котел. Самата дейност е трудна, тъй като освен трудната достъпност на гнездата, е необходимо малките да бъдат на подходяща за маркирането възраст - едновременно достатъчно големи и преди излитане, а от друга, още преди да могат да напуснат преждевременно гнездото, тъй като евентуалното им падане от него би застрашило живота им.

Поставянето на индивидуални маркировки е от изключително значение за програмата за опазване на лешоядите. То позволява тяхното разпознаване, като по този начин може да се следи поведението на отделните индивиди на местата за хранене, нощувките, размножителните колонии, както и придвижванията им на различни места. Преките наблюдения и поставените фотокапани на местата за подхранване, позволяват събирането на богата база данни от информация, която е от изключително значение за предприемането на адекватни мерки за опазването на лешоядите.

Припомняме, че колонията на лешояди в Котел-Сините камъни, бе възстановена в следствие на дългогодишните усилия на ФДФФ и Зелени Балкани, след като повече от 50 години белоглавият лешояд не бе гнездил в района (последното документирано гнездене е било през 1971). През 2016г., за първи път, 5 малки бяха отгледани от новата колония, а през 2017г. в колонията има установени 12 двойки, от които минимум 8 снесоха яйца и се очаква поне 4 малки успешно да напуснат гнездата до седмици.
 
Използваме случая да благодарим на доброволните ни сътрудници за оказаното съдействие, с професионална алпийска техника!
 
За допълнителна информация за дейностите по проекта: Елена Стоева, Ръководител на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649, моб. тел. 0887574699
За допълнителна информация, относно колонията в Котел - Емилиян Стойнов, Фонд за дивата флора и фауна, моб. тел. 0878573841


 


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ