Новини

Надеждата за колонията в Кресна е жива...

1
29.06.2017 г.

На 22.06.2017, единственото маркирано малко от колонията на белоглавия лешояд в Кресненския пролом се завърна на родното си място. През 2016 г.  при първото успешно гнездене на вида в Дефилето, едното от двете родени през годината малки беше маркирано с пръстен В74 и крилна марка ХХ. То беше кръстено Маргарете, на Маргарете Ротмайр от Клуба на приятелите на Зоопарк Виена, които от години подкрепят финансово проекта. Младата птица, вероятно е била на юг през зимата, както правят повечето младежи от този вид. Така е пропуснала драматичните събития от месец март 2017, когато цялата колония беше отровена. Между отровените птици беше и таткото на "Маргарете". Наблюдението дава надежда, за новото начало на колонията. Напоследък в района се наблюдават между 5 и 12 птици и екипът ни събира нови сили да продължи работата.

За допълнителна информация: Емилиян Стойнов, Фонд за дивата флора и фауна, проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 - моб. тел. 0878573841


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ