Новини

Наблюдения на лешоядите, маркирани в ПП "Врачански Балкан"

18.12.2017 г.

Както по-рано ви информирахме, през октомври и ноември 2017 г. в Природен парк „Врачански Балкан“ бяха маркирани 5 млади белоглави лешояда, излюпени в природата. Много скоро след това се получиха и първите сведения за наблюдения на някои от маркираните птици.


повече
1

Националният съвет за биологично разнообразие одобри трите Плана за управление на лешоядите – белоглав, черен и брадат

18.12.2017 г.

НСБР одобри и трите плана за действие, представени от екипа на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици за едни от най-приоритетните за опазване видове птици в България, а именно белоглавдия, черния и брадатия лешояди.
 


повече
***

Зелени Балкани на Годишната среща за брадати лешояди в Паси, Франция

17.11.2017 г.

Зелени Балкани имаха честта и удоволствието да представят плановете за реинтродукция на брадат лешояд в България на годишната среща на експертите по вида, която се проведе на 10-12.11, в Паси, Франция.


повече
***

Уникалната история на белоглавия лешояд K4N, природозащитниците и ветропарковете край морето.

17.10.2017 г.

Белоглавият лешояд К4N обедини усилията на природозащитниците и потвърди ефективността на системата за ранно предупреждение на Ветроенергиен парк „Свети Никола”, край Каварна. Вижте как...


повече

Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ