Новини

1

Фотоконкурс „Балкански Зелен пояс“ 2017

15.07.2017 г.

Сдружение Зелени Балкани организира фотоконкурс "Балкански Зелен пояс" 2017 като част от общ проект между БФБ, Зелени Балкани и Евронатур (Германия) за популяризиране на Европейския Зелен пояс.


повече
1

Още един белоглав лешояд, дарен на програмата за възстановяване на вида в България

20.06.2017 г.

На 15ти юни, програмата за възстановяване на едрите лешояди у нас и проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 получи дарение от Зоопарка Злин в Чехия - млад белоглав лешояд. Това е петата птица, дарена от зоопарка, след като е била излюпена и отгледана от възрастни птици, отглеждани в него.


повече
1

Наблюдения на белоглавите лешояди в ПП „Врачански Балкан“ през юни

13.06.2017 г.

Наблюденията на белоглавите лешояди в ПП „Врачански Балкан“ през първа половина на м. 06.2017 г. показват че в района има 8 гнездящи двойки. Във всичките гнезда има малки лешоядчета, за които родителите им полагат големи грижи - хранят ги редовно, пазят ги от слънце, дъжд, неприятели (основно гарвани). В северните части на природния парк се намират 6 гнезда, а 2 гнезда на белоглави лешояди има в източните части на парка.  В момента в района общо има около 40-50 белоглави лешояда. Освен маркираните птици освободени по проекта в Стара планина, тук са установени лешояди от Креснеския пролом, Сърбия,  често се установяват различни не маркирани млади птици.


повече
1

България получи дарение от три белоглави лешояди от Зоопарка в Барселона

13.06.2017 г.

На 1ви юни, програмата за възстановяване на едрите лешояди у нас и проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 получиха дарение от Зоопарка в Барселона. Три млади мъжки белоглави лешояди, размножени в зоопарка бяха изпратени от дарителите, чрез самолет, за да участват във възстановяването на популацията на вида в България.


повече
1

Черен лешояд посети площадката за подхранване в ПП "Врачански Балкан"

12.06.2017 г.

На 12.06.2017 г. на територията на ПП "Врачански Балкан" бе проведено наблюдение на черен лешояд. Птицата е наблюдаван да се храни с 38 белоглави лешояда на площадката за подхранване на лешояди над с. Долно Озирово.
 


повече
1

Спасителният център на Зелени Балкани и проектите на организацията, финансирани по програма LIFE на Европейския съюз, бяха символични домакини на събитие по случай 25 години от програмата и Директивата за местообитанията и мрежата Натура 2000

05.06.2017 г.

Преди дни Спасителният център за диви животни и екипите на двата проекта, финансирани от програма LIFE на Европейския съюз ,,Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360  и „Завръщане на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278“ бяха символични домакини на събитие по случай 25 годишнината на програмата и Директивата за местообитанията и мрежата Натура 2000.
 


повече

Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ