Новини

1

Фотоконкурс „Балкански Зелен пояс“ 2017

31.07.2017 г.

Сдружение Зелени Балкани организира фотоконкурс "Балкански Зелен пояс" 2017 като част от общ проект между БФБ, Зелени Балкани и Евронатур (Германия) за популяризиране на Европейския Зелен пояс.


повече
1

Маркирахме и третото малко на белоглав лешояд, предвидено за поставяне на маркировки

27.07.2017 г.

На 26.7.2017г. в Котленска Стара планина бе маркирано още едно малко на белоглав лешояд в Котленска планина. В дейността участваха експерти на Фонда за дивата флора и фауна, доброволни сътрудници на Зелени Балкани и младежи, участници в проекта "Студентски практики" на Министерство на образованието и науката.


повече
1

Живи дронове следят за отровни примамки в природата. Парис и Барса са новите лешояди-шпиони в Кресненския пролом

25.07.2017 г.

Пет белоглави лешояда пристигнаха от зоопарковете в Париж и Барселона за програмата в Кресненския пролом. Те са млади птици, излюпени и отгледани на затворено, които ще изпълнят много важно мисия за превенция на нелегалното залагане на отрови.


повече
1

Наблюдения на лешоядите в ПП "Врачански Балкан"

14.07.2017 г.

Екипът на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 проведе през последните дни   наблюдения на гнездата на белоглавите лешояди в ПП „Врачански Балкан“. В двете гнезда, в източните части на парка бяха  наблюдавани две лешоядчета. В северните части на парка, в шесте обитаеми гнезда беше отчетено по едно малко, както и възрастни птици от двойките. Малките лешоядчета вече са доста големи и изглеждат добре, като продължават редовните наблюдения на екипа ни.


повече
1

Още едно малко на белоглав лешояд бе маркирано в Котел

13.07.2017 г.

На 5.7.2017г. в Котленска Стара планина бе маркирано още едно малко на белоглав лешояд в Котленска планина. В дейността участваха доброволни сътрудници на Зелени Балкани и младежи, участници в проекта "Студентски практики" на Министерство на образованието и науката.


повече
1

Три вида лешояди в Котел

29.06.2017 г.

За трета поредна година, на площадката на ФДФФ за подхранване на лешояди в района, са установени три от четирите вида европейски лешояди. Черен лешояд с номер 88 и предавател, маркиран в Дадя (Гърция), египетски лешояд със сателитен предавател, наречен Илияз (маркиран в Източни Родопи през 2012 от БДЗП), и местни белоглави лешояди са снимани едновременно (вижте снимките). През тази година, изчезналите от десетилетия от Котленска планина, черен и египетски лешояд, поставиха рекорди по присъствие в района - 2 различни черни лешояда и мин. 5 различни египетски лешояди са установени до момента.


повече
1

Още един белоглав лешояд, дарен на програмата за възстановяване на вида в България

20.06.2017 г.

На 15ти юни, програмата за възстановяване на едрите лешояди у нас и проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 получи дарение от Зоопарка Злин в Чехия - млад белоглав лешояд. Това е петата птица, дарена от зоопарка, след като е била излюпена и отгледана от възрастни птици, отглеждани в него.


повече

Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ