Новини

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ИЗОЛАТОРИ по Проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649

10.01.2018 г.

Уважаеми/а Господине/Госпожо,
Във връзка със Заповед № LIFE649-17/03.01.2018г., по проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649, с настоящото писмо Ви каня да предоставите своята оферта за доставка на изолатори за обезопасяване на рискови за птиците елементи от електроразпределителната мрежа.
В случай, че проявявате интерес към обявата моля да се запознаете с приложените документи.
Оферти се подават в срок до 18.00 ч. на 23.01.2018г.
Офертата се представя от участника лично или от упълномощен от него представител, по пощата, или по куриер на пощенски адрес: СНЦ Зелени Балкани, ул. „Скопие“ 1а, офис 10, гр. Пловдив 4004 или на електронен адрес: vpaunova@greenbalkans.org с обратна разписка за получаване.
 

Покана за доставчик 556 Kb (pdf) свали
Прил. 1 - Задание 414 Kb (pdf) свали
Прил. 2 - форма за оферта 121 Kb (docx) свали

Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ