Новини

Живи дронове следят за отровни примамки в природата. Парис и Барса са новите лешояди-шпиони в Кресненския пролом

1
25.07.2017 г.

Пет белоглави лешояда пристигнаха от зоопарковете в Париж и Барселона за програмата в Кресненския пролом. Те са млади птици, излюпени и отгледани на затворено, които ще изпълнят много важно мисия за превенция на нелегалното залагане на отрови.

След отравянето на колонията в Кресна през март 2017г., започнахме поставянето на GPS/GPRS предаватели и "вербуване" на  белоглави лешояди, с които следим къде ходят и установяваме опасните за тях места и ситуации. Мястото на локация пристига до нашия екип през 10 минути. При съмнения за тровене или бракониерство, то се посещава веднага, а институциите се сезират мигновенно.

Две от птиците бяха освободени от волиерата на Фонд за дивата флора и фауна край село Ракитна. Лешоядите са кръстени на зоопарковете, които ги дариха, а именно - Парис и Барса.

В момента в Пролома има пет лешояда с предаватели, които следим своевременно, за което сме благодарни на нашите дарители от зоопарковете в Барселона и Париж!

Изненадващо техните данни разкриха нова гнездяща колония на белоглав лешояд в Македония. Тя е позната на орнитолозите от началото на 80 години на XX век, но по-късно изчезва.

Пожелаваме им дълъг живот и очакваме от тях безценната информация, с която ще СПРЕМ ОТРОВИТЕ В ПРИРОДАТА!

Дейностите за преотвратяване отравянето на диви животни са част от проект LIFE14 NAT/BG/649 Светло бъдеще за черния лешояд.  Проектът обединява усилията на пет основни партньора от четири европейска страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия. Той предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с внасяне и освобождаване на птици от Испания, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, намаляване на заплахите и развитие на националните капацитети.

За допълнителна информация: Фонд за дивата флора и фауна, моб. тел. +359 878777684,  е-mail: pirin@fwff.org 


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ