Новини

Да приютиш.....лешояд

Да приютиш.....лешояд

10.02.2017
Неведоми са пътищата лешоядски ;)) Често птиците ни  пътуват в други страни, а понякога преживяват различни премеждия, като за щастие попадат и на добри хора....Такъв е случая с птицата K0R, за която ни се обадиха вчера от село Бели Извор, Врачанско. Въпреки противоричивата информация, Георги Стоянов от Дружеството за защита на хищните птици се отзова на място, за да установи, че видимо неадекватната птица наистина е прибрана от местните хора. Принципно за дивите животни не е типично да позволяват да бъдат уловени и това е сериозен сигнал за някакъв проблем. Ето защо подобни сигнали са от изключително значение за оказването на навременна помощ на птиците. А наблюдението и грижата за такива бедстващи лешояди се осъществява благодарение на проект Нов живот за лешоядите LIFE14 NAT/BG/649.

В конкретния случай, птицата КОR ще бъде поставена под временно наблюдение, заедно с други лешояди във волиерата за адаптация във Врачански Балкан, където ще има изобилна храна на разположение, а при нови индикации за някакви проблеми, ще бъде приета в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
Птицата е всъщност дама – женска птица, излюпена през  2008 г. в Испания, след което е била пренасочена към програмата за реинтродукция на вида в България. Тя е била освободена на 27.10.2010 г. във Врачански Балкан.  След това е била периодично наблюдавана, като последното и наблюдение е през декември 2016г. на площадката над Д. Озирово, в района в който е намерена.  Тъй като птицата е вече половозряла, тя е една от тези, за които се надяваме да сформират двойки през тази или следващите  години и да отгледат поколение.
Не е известно по какви причини птицата е отпаднала и е позволила да бъде уловена, но навременната намеса на кметовете на селата..... е позволила да и бъде оказана навременна помощ, за което сърдечно им благодарим!

Използваме случая да припомним на всички хора, които наблюдават лешояди в безпомощно състояние, да сигнализират на екипите на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици, както и на отговорните институции – РИОСВ, за да бъде оказана навременна помощ на бедстващите животни.

За допълнителна информация:
Елена Стоева – Ръководител на проект LIFE14 NAT/BG/649, моб. тел. 0887574699, е-mail: etilova@greenbalkans.org