Новини

Къде са нашите ветрушки в тази студена зима?

Къде са нашите ветрушки в тази студена зима?

08.02.2017
Това ни разкриват сателитните предаватели с които са екипирани птиците
 
В момента има три птици с работещи сателитни предаватели, поставени в рамките на проекта на Зелени Балкани  ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360.
Птиците (назовавани по кодовете на цветните им пръстени) са на различна възраст: за BDS това е четвъртата и зима, за BPC третата, а за 5N  втората.
Благодарение на получаваните от предавателите данни можем да следим къде прекарват зимата и кога ще започнат обратния прелет.
 
В момента белошипите ветрушки от с. Левка, намиращо се в ЗЗ от Натура 2000 Сакар, са на 3 400 до 3 700 км. по права линия от родната колония. Едната птица (BPC) се е установила за през зимата в Чад, а другите 2 са в приграничният район на Нигер (5N) и Нигерия (BDS).
Интересен факт е, че това са същите зимовища, които бяха избрани и през миналата зима от птиците. Тогава, за пръв път в историята на проучването на вида, бяха получени данни за местоположението зимовищата на балканската популация.
 
Интересно, също така е, че зимовищата на птици от една и съща колония,  в Африка са на цели 1 300 км. разстояние едно от друго. 

След средата на февруари очакваме нашите ветрушки да се раздвижат и да започнат обратната миграция – пролетният прелет към родната колония.
 
Следете страницата ни, за да бъдете информирани!

За контакти :
Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289; е-mail : ggradev@greenbalkans.org