Новини

Четири обикновени мишелова и един тръстиков блатар бяха освободени от доброволци на Спасителния център

22.06.2017

Преди дни четири обикновени мишелова и един тръстиков блатар поеха към свободата от ръцете на доброволци на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
 

Прочети повече ...

Още един белоглав лешояд, дарен на програмата за възстановяване на вида в България

20.06.2017

На 15ти юни, програмата за възстановяване на едрите лешояди у нас и проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 получи дарение от Зоопарка Злин в Чехия - млад белоглав лешояд. Това е петата птица, дарена от зоопарка, след като е била излюпена и отгледана от възрастни птици, отглеждани в него.

Прочети повече ...

Приключи практиката на студентите от Стопанския факултет на Тракийския университет в Спасителния център

19.06.2017

В средата на юни приключи практиката по проект „Студентски практики“ на МОН на младежи от Стопанския факултет на Тракийския университет в Стара Загора.
 

Прочети повече ...

Наблюдения на белоглавите лешояди в ПП „Врачански Балкан“ през юни

13.06.2017

Наблюденията на белоглавите лешояди в ПП „Врачански Балкан“ през първа половина на м. 06.2017 г. показват че в района има 8 гнездящи двойки. Във всичките гнезда има малки лешоядчета, за които родителите им полагат големи грижи - хранят ги редовно, пазят ги от слънце, дъжд, неприятели (основно гарвани). В северните части на природния парк се намират 6 гнезда, а 2 гнезда на белоглави лешояди има в източните части на парка.  В момента в района общо има около 40-50 белоглави лешояда. Освен маркираните птици освободени по проекта в Стара планина, тук са установени лешояди от Креснеския пролом, Сърбия,  често се установяват различни не маркирани млади птици.

Прочети повече ...

България получи дарение от три белоглави лешояди от Зоопарка в Барселона

13.06.2017

На 1ви юни, програмата за възстановяване на едрите лешояди у нас и проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 получиха дарение от Зоопарка в Барселона. Три млади мъжки белоглави лешояди, размножени в зоопарка бяха изпратени от дарителите, чрез самолет, за да участват във възстановяването на популацията на вида в България.

Прочети повече ...

Още 60 малки белошипи ветрушки са освободени в Сакар, като част от проекта на Зелени Балкани ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE 11 NAT/BG/360

13.06.2017

44 от малките соколчета долетяха от Испания със самолет, а 16 от птичките са излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани
 

Прочети повече ...

Черен лешояд посети площадката за подхранване в ПП "Врачански Балкан"

12.06.2017

На 12.06.2017 г. на територията на ПП "Врачански Балкан" бе проведено наблюдение на черен лешояд. Птицата е наблюдаван да се храни с 38 белоглави лешояда на площадката за подхранване на лешояди над с. Долно Озирово.
 

Прочети повече ...

Проведе се работна среща по обезопасяване на рискови за птиците елементи от електроразпределителната мрежа

07.06.2017

На 1 и 2 юни екипът на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 в партньорство с ЕРЮГ, част от EVN групата, организира в Стара Загора работна среща с експерти от Регионалните инспекции по околна среда и води и Национални, и Природни, паркови дирекции.

Прочети повече ...

Рекордна численост дебелоклюни рибарки гнездят на Поморийско езеро

06.06.2017

През изминалата седмица имахме възможност да направим бърз мониторинг на гнездящите птици в Поморийско езеро. С радост установихме, че голяма смесена колония от редки и защитени видове е заела големия остров, създаден преди 4 години. 

Прочети повече ...