Новини

Още една жерва на електропреносната мрежа в Сливен

Още една жерва на електропреносната мрежа в Сливен

10.02.2017
На 9.2.2017г. гражданин е подал сигнал за намерен мъртъв лешояд, под електропреносен стълб в района на град Сливен. Екипът ни веднага се отзова на място, при което бе установено, че това е наистина птица от вида – една от внесените от Испания птици, които са част от програмата за неговото възстановяване в Стара планина.

Установено бе, че загиналия белоглав лешояд е с криломенка K8P – женска птица, внесена от Каталуния (Испания) през 2014. Лешоядът е бил пуснат на 21.07.2014г., на територията на Национален парк "Централен Балкан", където се провеждат редовни подхранвания, с цел лешоядите да загнездят отново на територията на парка. Птицата е била редовно наблюдавана на площадката за подхранване в местността Каракютюк(Сливен) , заедно с други лешояди, освободени като част от програмата за реинтродукция и диви птици.

Направената аутопсия от ветеринари  в Спасителния център за диви животни потвърждава, че птицата е умряла в следствие на токов удaр.
Припомняме, че  това се оказа една от най-големите заплахи за едрите хищни птици и основна опасност за възстановяването на техните популации в Стара планина и цялата страна. По своята значимост, тя не отстъпва на използването на отрови, считани до скоро като основен проблем за мършоядните птици.

Екипът на Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна и Дружество за защита на хищните птици по проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/649 -  в момента правят оценка на опасните електропроводи в целевите територии за връщане на лешоядите – в района на Кресна, Източна Стара планина, Централен  и Врачански Балкан.

Трите организации разчитат на съдействието на електропреносните дружества за обезопасяване на най-опасните трасета.


За допълнителна информация:
Елена Стоева – Ръководител на проект LIFE14 NAT/BG/649, моб. тел. 0887574699, е-mail: etilova@greenbalkans.org