Новини

Потвърдиха се тенденциите от 2013 година при проведеното проучване на общественото мнение за дейността на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 в района на Сакар

Потвърдиха се тенденциите от 2013 година при проведеното проучване на общественото мнение за дейността на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 в района на Сакар

12.04.2017
През февруари 2017 година бе проведено второ, заключително, проучване на общественото мнение относно дейностите по възстановяване на белошипата ветрушка в защитена зона „Сакар“ и работата на Зелени Балкани в района.

Резултатите от проучването повториха и затвърдиха първоначалното, положително, мнение на хората от региона за провеждания на тяхна територия проект.

Резултатите от анкетата на маркетинговата агенция "Прагматика" сочат, че след близо пет годишния труд на Зелени Балкани по проекта с между 3 и 5 % се е повишила разпознаваемостта на вида белошипа ветрушка, при всички обследвани групи. Завишена е и осведомеността на представителите на местните групи по отношение предимствата при възстановяването на белошипите ветрушки в района, като над 50% от хората конкретизират, че птиците унищожават вредителите – скакалци, мишки…

Малко е скочил и процентът на анкетираните, които са на мнение, че дейностите на човека са сред главните заплахи за съществуването на вида, а като най-големи такива са посочени бракониерството, и използването на отрови в земеделието.

В същото време Зелени Балкани продължава да води списъка на най-разпознаваемите природозащитни организации в района, посочена на първо място от местните жители, специфичните групи и представителите на администрацията, включени в анкетата.
 
Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289; е-mail : ggradev@greenbalkans.org


Проектът "По-голям шанс за белошипата ветрушка (Faloc naumanni) в България" е награден от Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на културното и природното наследство на България!