Новини

Проучване на китоподобните бозайници в българските териториални води на Черно Море

Проучване на китоподобните бозайници в българските териториални води на Черно Море

30.06.2017
В периода 16-23 юни екип от експерти и доброволци на сдружение „Зелени Балкани“ предприе проучване с плавателен съд на числеността, плътността и разпространение на популацията на китоподобните бозайници в българските териториални води на Черно море. Териториалното море на Република България включва прилежащата към брега и вътрешните морски води морска ивица с широчина 12 морски мили, измервана от изходните линии и е с обща площ 6 358 кв. км.
 
Приложен беше утвърдения метод на международно ниво за отчитане на разстоянията по линейни трансекти. Изследването беше планирано чрез използване на стандартния софтуеър за този тип проучвания, а именно Distance 7.0. Изготвения план за проучването включваше 13 трансекта с обща дължина от 458 км. Основен лимитиращ фактор за успешното провеждане на експедицията беше метеорологичната обстановка в морето, тъй като за провеждане на наблюденията са нужни подходящи условия – слаб вятър и липса на вълнение. В рамките на седмицата, през която беше осъществена експедицията се наложиха само две временни спирания за по един ден, което не доведе до значителна промяна на плана.
 
Екипа наблюдатели успешно покриха 424 км от планираните трансекти при благоприятни условия в рамките на 5 дни.  По време на проучването участниците регистрираха общо 242 наблюдения на китоподобни с общо 350 индивида. Най-многобройни бяха наблюденията на морски свине/муткури (Phocoena phocoena relicta) – 169, следвани от тези на обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) – 42 и най-редки наблюденията на афали (Tursiops truncatus ponticus) – само 27. Допълнително при 4 от наблюденията не беше определен вид на китоподобните.
 
Настоящото проучване е второ подобно, осъществявано от сдружението за последните две години. Покритието през настоящата година е по-голямо – 424 км дължина на трансектите и 330 км през миналата. Съответно броя регистрирани наблюдения беше значително по-нисък през миналата година – 30 в сравнение с 242 тази година. През двете години се очертава тенденция плътността и честотата на наблюдения да е по-висока в северния и южния сектор и доста по-ниска в централния сектор на териториалните води. Преобладаващите наблюдения бяха на единични животни. Най-големия размер на наблюдавана група беше 8 афали в сравнение с 11 миналата година. По време на проучването беше регистрирано не особено типично поведение от страна на обикновените делфини – кратко задържане на повърхността, липса на скокове, което е по-скоро типично за морските свине. Направи силно впечатление и малкия брой срещи с афали (най-едрите китоподобни в Черно море) – вид, който през миналата година беше срещан по-често в сравнение с обикновения делфин.
 
Събирането на информация за разпространението и числеността на китоподобните е от изключително значение за опазване на тези защитени видове. Данните от проучването ще бъдат анализирани за да се даде оценка на популацията за съответния период.
 
Изказваме благодарности на доброволците Полина Христова, Теодора Илиева, Николай Давидков и Антония Митева, които показаха, че обученията по проект „Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие“ са били успешни. Благодарим на кап. Георгиев с яхта „Калиакрия“ за професионалната логистична подкрепа.  
 
Проучването се осъществи благодарение на любезната финансова подкрепа на фондация OceanCare (www.oceancare.org).