Новини

Проведе се работна среща по обезопасяване на рискови за птиците елементи от електроразпределителната мрежа

Проведе се работна среща по обезопасяване на рискови за птиците елементи от електроразпределителната мрежа

07.06.2017
На 1 и 2 юни екипът на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 в партньорство с ЕРЮГ, част от EVN групата, организира в Стара Загора работна среща с експерти от Регионалните инспекции по околна среда и води и Национални, и Природни, паркови дирекции. Темата на работната среща бе ,,Добри примери за обезопасяване на рискови за птиците елементи от електроразпределителната мрежа – Партньорство между Зелени Балкани и EVN България Електроразпределение“.

На срещата бе представено  ръководството за обезопасяване на рискови елементи от електроразпределителната мрежа, резултатите от проведените първа национална и трета регионални експертни срещи по темата, резултатът от обезопасяването на близо 200 стълба, и проводници на територията на Защитени зони от НАТУРА 2000 - ,,Сакар“, ,,Крумовица“ и "Бяла река".  Участниците посетиха учебния полигон на ЕРЮГ в Стара Загора, където нагледно се запознаха с видовете стълбове и начините за тяхното обезопасяване.

На втория ден от срещата, участниците в нея посетиха Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки, както по пътя имаха възможност да видят обезопасените стълбове в района на село Левка, Сакар, част от дейностите по проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360.

Посещението ни в Модула на Зелени Балкани завърши с поставянето в адаптационна волиера на първите 3 млади белошипи ветрушки за тази година. Пилетата са излюпени в Спасителния център на организацията в Стара Загора. Те ще престоят във волиерата до момента в който станат готови да полетят, след което ще напуснат сигурното си, временно, жилище и ще станат част от завръщането на вида у нас.

Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289, е-mail : ggradev@greenbalkans.org

Проектът "По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България" е награден от Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на културното и природното наследство на България!