Новини

Цветен пръстен разкрива подробности от живота на царските орли

Цветен пръстен разкрива подробности от живота на царските орли

10.07.2017
Благодарение на специални цветни пръстени, природозащитници от „Зелени Балкани“ и БДЗП проследяват царски орел излюпен преди седем години
 
По време на теренни проучвания екипът на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“( LIFE11 NAT/BG/360), изпълняван от „Зелени Балкани“ успя да заснеме възрастен царски орел.
Царският орел от снимката се оказа  със цветен, пластмасов пръстен, специално създаден за маркиране на грабливи птици. Сензационната фотография е направена в една от известните гнездови територии на вида, в района на Дервентски възвишения и поречието на река Тунджа.

Зеленият пръстен с бели надписи показва, че птицата е излюпена в България, а справката с колеги от Българско дружество за защита на птиците потвърждава, че този царски орел е маркиран от тях през 2010 г. и кодът на пръстена е С8.

Оттук насетне разгадаването на съдбата на маркирания царски орел стана лесно. Оказа се,  че това е по-малкото от двете орлета, излюпени преди 7 години в района на Западна Странджа, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Днес маркираният царски орел е едната от двете птици гнездящи в района вече две години. През 2015 г. двойката царски орли заема изкуственото гнездо, поставено от БДЗП и разположено само на 31 км от мястото, където е  излюпена птицата със зелен пръстен.

Това е първият случай на доказано пристъпване към гнездене на царски орел, за който се знае къде е излюпен и къде гнезди, като информацията е доказана след идентифициране на цветни пръстени. До момента в България, от екипите на Зелени Балкани и БДЗП, с подобни цветни пръстени са маркирани над 40 царски орли. В предходни години е потвърждавано пристъпване към гнездене на царски орел на 25 км. от мястото, където е излюпен, както и  гнездене  на царски орел на 59 км от мястото, където е излюпен, но и в двата случая информацията бе получена въз основа на проследяване с радиопредаватели, извършвано от „Зелени Балкани“.

Направеното разкритие посочва и други важни данни. Локализирането на С8 или Добрин, както се казва царският орел, опръстенен със зелен пръстен, потвърждава поведение много характерно за вида, при което младите птици след известен период на скитане се завръщат да гнездят в близост до ,,родните“ си гнезда.
 
Градимир Градев, Зелени Балкани
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289; е-mail: ggradev@greenbalkans.org
 
Димитър Демерджиев, БДЗП
Експерт опазване на хищните птици
тел: 0878 599376; е-mail : dimitar.demerdzhiev@bspb.org