Новини

Управителният съвет на СНЦ “Зелени Балкани - Стара Загора” свиква Общо събрание на своите членове

Управителният съвет на СНЦ “Зелени Балкани - Стара Загора” свиква Общо събрание на своите членове

25.06.2017
Управителният съвет на СНЦ “Зелени Балкани - Стара Загора” на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ, свиква Общо събрание на членовете на СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора” на 25ти юни (неделя) 2017 година от 10,00 часа на адрес: гр. Стара Загора 6000, в залата на ТД “Сърнена гора” на улица “Цар Симеон Велики” 62.
 

При следния дневен ред:
           
1-Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2016 г.;
2-Приемане на финансовия отчет за 2016 г. на Сдружението и оперативeн бюджет за 2017 г.;
3-Приемане на предложения за промени в Устава на Сдружението;
4-Други.