Новини

Управителният съвет на СНЦ “Зелени Балкани” свиква Общо събрание на своите членове

Управителният съвет на СНЦ “Зелени Балкани” свиква Общо събрание на своите членове

26.06.2017
Управителният съвет на СНЦ “Зелени Балкани” на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ, свиква Общо събрание на членовете на СНЦ “Зелени Балкани” на 24-ти юни (събота) 2017 година от 10,00 часа на адрес: гр. Пловдив 4000, в хотел Интелкооп, на улица „Константин Нунков“ № 13-А.
 
При следния дневен ред:
  1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2016 г.;
  2. Приемане на финансовия отчет за 2016 г. на Сдружението и оперативeн бюджет за 2017 г.;
  3. Освобождаване на членовете на УС, чиито мандат е изтекъл;
  4. Избор на нов УС;
  5. Приемане на предложения за промени в Устава на Сдружението;
  6. Гласуване на предложение за членство на СНЦ „Зелени Балкан“в Wetlands International
  7. Други.