Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
Новини
Историческо за природозащитата - първо освобождаване на черен лешояд в България
[ 18.07.2018 ]
 
Лешоядчетата Боян, Рига и Острава са първите от изчезналия в страната вид, които ще бъдат пуснати на свобода в българската природа. Птиците пристигат на 24.07.2018, а ще бъдат пуснати на свобода на 25.07.2018г.
повече >>
Белоглавите лешояди в ПП "Врачански Балкан"
[ 04.07.2018 ]
 
В началото на месец юли положението с белоглави лешояди в ПП „Врачански Балкан“ е следното:
повече >>
Белоглав лешояд, освободен в България е забелязан да кръжи над Френските Алпи
[ 19.06.2018 ]
 
Посетители на Национален парк Екрен (Франция) бяха развълнувани от наблюдението на женски белоглав лешояд от Балканите, кръжащ в небето в началото на Юни – този, който прелетя доста километри за последните няколко години.

повече >>
Белоглави лешоядчета във "Врачански Балкан"
[ 04.06.2018 ]
 
В началото на месец юни 2018г. на територията на Природен парк "Врачански Балкан" са установени общо 9 двойки белоглави лешояди, които отглеждат по едно малко.
повече >>

Всички новини >>Виж Зелени Балкани във Facebook