Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
Новини
Национален събор на овцевъдите в България
[ 14.05.2018 ]
 
От 11 до 13 май 2018г. екипът на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 участва в 7-мия  Национален събор на овцевъдите в България 2018.
повече >>
За първи път в България! Пратка от изчезналия вид - черни лешояди, идваща от Испания ще подпомогне завръщането на вида в страната.
[ 11.05.2018 ]
 
На 11ти май, екипът на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 очаква първата за страната пратка за черни лешояди.
повече >>
Рисковите електропреносни трасета край Котел убиха поредните ценни белоглави лешояди
[ 08.05.2018 ]
 
В началото на март, края на април, и на 7 май 2018 рисковите електропреносни трасета край Котел убиха поредните ценни белоглави лешояди...
повече >>
Рекорден брой лешояди на площадката за подхранване в Природен парк Сините камъни
[ 04.05.2018 ]
 
36 белоглави лешояди бяха наблюдавани на 2ри май на площадката за подхранване в ПП "Сините камъни", стопанисвана от екипа на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649.
повече >>

Всички новини >>Виж Зелени Балкани във Facebook