Новини
19.06.2018 г.
Изминалите дни бяха пълни с добри и интересни новини за белошипите ветрушки в Спасителния център и Зелени Балкани.
повече»
05.06.2018 г.
Птиците заемат изкуствени гнездилки, специално поставени за целта от „Зелени Балкани“ на територията на нефтопреработвателното дружество.  
повече»
28.05.2018 г.
Зелени Балкани отбеляза  Деня на НАТУРА 2000 в различни обекти в цялата страна с цел да популяризира видовете и местообитанията от европейско консервационно значение.
повече»
22.05.2018 г.
Сред финалистите в надпреварата бе и екип на Зелени Балкани.  
повече»
08.05.2018 г.
В колонията на редките птици създадена от Зелени Балкани, има около 60 птици и повече от 15 сформирани двойки.
повече»
Всички новини >>
Белошипата ветрушка
Белошипата ветрушка (Falco naumanni, Fleischer, 1818) е малък сокол, който е полезен помощник на човека в борбата с вредителите в земеделските територии. Считан някога за една от най-многочислените хищни птици в Европа, днес, в резултат на интензификацията на земеделието, изоставянето на земеделските земи, загубата на места за гнездене и интензивното прилагане на пестициди, бъдещето му е несигурно. Белошипата ветрушка е силно привързана към агро-екологичния ландшафт, като демонстрира силни предпочитания към екстензивно управляваните житни култури и пастищата предмет на екстензивна паша или други подобни практики. Видът е основно насекомояден, опортюнист, способен да използва широка гама от плячка както на земята така и във въздуха.
Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни