Новини
22.12.2017 г.
Тук можете да намерите обобщения отчет на петгодишните ни дейности по проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360.
повече»
21.11.2017 г.
В помощ на ветеринарните лекари на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани се притекоха доброволци от Тракийския университет и Професионална гимназия по ветеринарна медицина, Стара Загора.  
повече»
01.11.2017 г.
В периода 24-25 октомври, Природозащитен център „Ломовете“ в с. Нисово беше домакин на експертна среща за обсъждане предизвикателствата пред опазването на птиците от електрошок в България. Срещата беше организиране от Клуб Приятели на Народен Парк „Русенски Лом“ в рамките на проект DANUBEPARKS Connected.  
повече»
13.10.2017 г.
След като това лято, в последните дни на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360, освободихме над 40 млади белошипи ветрушки от адаптационните волиери в Центъра, дойде времето да се погрижим и за техните домове, за да могат напролет, когато, надяваме се, се приберат да създадат своите семейства при нас.  
повече»
13.10.2017 г.
Птицата е намерена от граждани на Кукленско шосе, в покрайнините на Пловдив, в понеделник.  
повече»
Всички новини >>
Белошипата ветрушка
Белошипата ветрушка (Falco naumanni, Fleischer, 1818) е малък сокол, който е полезен помощник на човека в борбата с вредителите в земеделските територии. Считан някога за една от най-многочислените хищни птици в Европа, днес, в резултат на интензификацията на земеделието, изоставянето на земеделските земи, загубата на места за гнездене и интензивното прилагане на пестициди, бъдещето му е несигурно. Белошипата ветрушка е силно привързана към агро-екологичния ландшафт, като демонстрира силни предпочитания към екстензивно управляваните житни култури и пастищата предмет на екстензивна паша или други подобни практики. Видът е основно насекомояден, опортюнист, способен да използва широка гама от плячка както на земята така и във въздуха.
Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни