Новини
31.07.2017 г.
Сдружение Зелени Балкани организира фотоконкурс "Балкански Зелен пояс" 2017 като част от общ проект между БФБ, Зелени Балкани и Евронатур (Германия) за популяризиране на Европейския Зелен пояс.
повече»
27.07.2017 г.
Птиците излюпени в една от изкуствено поставените гнездилки в МОАБВ с.Левка, бяха опръстенени и обезпаразитени тази седмица.
повече»
17.07.2017 г.
Тъй като вече активно тече ваканцията, Зелени Балкани удължава срока на конкурса  до 31 юли.
повече»
11.07.2017 г.
Днес екипът на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360 опръстени последните белошипи ветрушки, излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани.  
повече»
10.07.2017 г.
Благодарение на специални цветни пръстени, природозащитници от „Зелени Балкани“ и БДЗП проследяват царски орел излюпен преди седем години  
повече»
Всички новини >>
Белошипата ветрушка
Белошипата ветрушка (Falco naumanni, Fleischer, 1818) е малък сокол, който е полезен помощник на човека в борбата с вредителите в земеделските територии. Считан някога за една от най-многочислените хищни птици в Европа, днес, в резултат на интензификацията на земеделието, изоставянето на земеделските земи, загубата на места за гнездене и интензивното прилагане на пестициди, бъдещето му е несигурно. Белошипата ветрушка е силно привързана към агро-екологичния ландшафт, като демонстрира силни предпочитания към екстензивно управляваните житни култури и пастищата предмет на екстензивна паша или други подобни практики. Видът е основно насекомояден, опортюнист, способен да използва широка гама от плячка както на земята така и във въздуха.
Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни