Български Български   Английски Английски  

Билатерален немско-български, партньорски, проект за подпомагане прилагането на НАТУРА 2000 в България:
"Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: Натура 2000 – управление и финансиране"
Научи повече
Новини
Голям интерес по време на кампанията за влажните зони [ 03.02.2017 ]
Доброволци и приятели на Зелени Балкани и колеги от местни институции отбелязаха деня на влажните зони в няколко града в България – Пловдив, Варна, Раднево и Свиленград.
 
повече >>
Широко отразяване на пресконференцията във Варна [ 03.02.2017 ]
Сдружение „Зелени Балкани“ в партньорство с Басейнова Дирекция „Черноморски район” проведоха пресконференция за резултатите от проект BLACK SEA WATCH “ЕКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ В ЧЕРНО МОРЕ С УЧАСТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА".
 
повече >>
Световен Ден на Влажните Зони – 02 февруари [ 02.02.2017 ]
"Влажните зони – намаляват риска от природни бедствия“ е мотото на тазгодишната кампания по отбелязването на Световния Ден на Влажните Зони - 02.02.2017 г.
 
повече >>
Заключителна работна среща на проект LIFE10/NAT/IT/256 [ 05.01.2017 ]
В периода 14-15 декември 2016 г. се проведе заключителна работна среща по проект LIFE10/NAT/IT/256 „Екологично управление и консервация в Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни” в Комакио, Италия.
 
повече >>
Европейците спасиха своите природозащитни закони с мащабна кампания [ 08.12.2016 ]
Европейската комисия потвърди, че двете основни директиви за защита на природата на ЕС (Директивата за птиците и Директивата за местообитанията) ще бъдат запазени непроменени в резултат на мащабната кампания „Природата в опасност!“, проведена в тяхна защита.
 
повече >>
„Изложба в обора“ посветена на деня на Зеления пояс [ 24.09.2016 ]
За първи път, деня на Зеления пояс – 24.09.2016г., ще бъде отбелязан в село Левка (общ. Свиленград) с откриването на изложба включваща различни видове изобразително изкуство.  Мястото не е случайно! 
 
повече >>
Натура 2000 в България официален сайт
green balkans

_LANG_CORNER_FACEBOOK_ICON_LBL