Български Български   Английски Английски  

Билатерален немско-български, партньорски, проект за подпомагане прилагането на НАТУРА 2000 в България:
"Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: Натура 2000 – управление и финансиране"
Научи повече
Новини
Зелени Балкани отбелязa Деня на НАТУРА 2000 с кампания в различни части на страната [ 28.05.2018 ]
Зелени Балкани отбеляза  Деня на НАТУРА 2000 в различни обекти в цялата страна с цел да популяризира видовете и местообитанията от европейско консервационно значение.
 
повече >>
Зелени Балкани отбелязват Деня на НАТУРА 2000 с кампания в различни части на страната [ 21.05.2018 ]
Зелени Балкани ще отбележи Деня на НАТУРА 2000 в различни обекти в цялата страна с цел да популяризира видовете и местообитанията от европейско консервационно значение.
 
повече >>
Eвропейската Комисия обяви финалистите за Наградите на НАТУРА 2000 в конкурса за 2018 [ 19.03.2018 ]
Възстановянето на белошипата ветрушка в България, е инициатива на Зелени Балкани която е един от 5те финалиста в категория „Трансгранично сътрудничество“
 
 
повече >>
Немските награди за околна среда – Зеления Пояс и пионерна технология [ 07.11.2017 ]
През последната неделя на октомври се проведе официалното събитие за връчването на Немските награди за околна среда, организирано от Немската Фондация за Околна среда (DBU - Deutsche Bundesstiftung Umwelt).
 
повече >>
Отворено писмо във връзка със случая "Калиакра" и Ръководството за определяне на местообитания с европейска значимост в България [ 17.10.2017 ]
Във връзка с поредните клевети и неверни твърдения от "Национална асоциация Българско Черноморие", авторите и издателите на Ръководството за определяне на местообитания с европейска значимост в България изготвиха ОТВОРЕНО ПИСМО.
 
повече >>
Фотоконкурс „Балкански Зелен пояс“ 2017 [ 31.07.2017 ]
Сдружение Зелени Балкани организира фотоконкурс "Балкански Зелен пояс" 2017 като част от общ проект между БФБ, Зелени Балкани и Евронатур (Германия) за популяризиране на Европейския Зелен пояс.
 
повече >>
Натура 2000 в България официален сайт
green balkans

_LANG_CORNER_FACEBOOK_ICON_LBL