Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече
Новини
[ 12.03.2018 ] Посетителски център „Поморийско езеро“ домакин на учебно посещение на експерти от Турция
На 10 март група експерти и граждани от Турция посетиха района на Поморийско езеро. Посещението бе част от проект ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ CB005.1.12.135 – по Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на Европейския Съюз на сдружения ,,Природен Парк Сакар“, с. Левка и DAYKO, Турция.
повече >>

[ 28.02.2018 ] Зелени Балкани подкрепи екологичното образование на деца от област Добрич Вече стана традиция Зелени Балкани да подпомага дейности по екологично образование за деца от област Добрич. Миналата събота това бяха ученици от ОУ „Стефан Караджа“ от с. Житница, община Добрич.
  повече >>

[ 21.02.2018 ] Гривести рибарки от Поморийско езеро по бреговете на Средиземно море С наближаването на края на зимата забелязахме, че броя на гривестите рибарки (Sterna sandvicensis) в района на Поморийско езеро се увеличава и днес към прекаралите цялата зима 3 се бяха присъединили още 6. Това ни даде повод да споделим последните новини, които получихме за наблюдения на рибарки от Поморийско езеро по бреговете на Средиземно море.
  повече >>

[ 02.02.2018 ] Отбелязване на Световния ден на влажните зони – 2 февруари Сдружение „Зелени Балкани“ ще отбележи Световния ден на влажните зони – 2 февруари от 10:30 ч. в посетителски център „Поморийско езеро“ в гр. Поморие. повече >>

Всички новини >>
Български Български   Английски Английски  


 
Current Weather Conditions in Pomorie

Този сайт е изготвен в рамките на проект на Зелени Балкани “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", приоритетна Ос – 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Р България”.

Виж Зелени Балкани във Facebook