Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече
Предстоящи събития
[ 15.07.2017 ] Фотоконкурс „Балкански Зелен пояс“ 2017 Сдружение Зелени Балкани организира фотоконкурс "Балкански Зелен пояс" 2017 като част от общ проект между БФБ, Зелени Балкани и Евронатур (Германия) за популяризиране на Европейския Зелен пояс. повече >>

Новини
[ 06.06.2017 ] Рекордна численост дебелоклюни рибарки гнездят на Поморийско езеро През изминалата седмица имахме възможност да направим бърз мониторинг на гнездящите птици в Поморийско езеро. С радост установихме, че голяма смесена колония от редки и защитени видове е заела големия остров, създаден преди 4 години.  повече >>

[ 10.02.2017 ] Пресконференция в Националния Пресклуб БТА - София
На 10-ти февруари от 11 ч. в Националния Пресклуб на БТА в София (бул. „Цариградско шосе” 49), се състоя пресконференция за резултатите от проект BLACK SEA WATCH “ЕКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ В ЧЕРНО МОРЕ С УЧАСТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА”, организирана от  "Зелени Балкани". 
повече >>

[ 03.02.2017 ] Голям интерес по време на кампанията за влажните зони Доброволци и приятели на Зелени Балкани и колеги от местни институции отбелязаха деня на влажните зони в няколко града в България – Пловдив, Варна, Раднево и Свиленград. повече >>

Всички новини >>
Български Български   Английски Английски  


 
Current Weather Conditions in Pomorie

Този сайт е изготвен в рамките на проект на Зелени Балкани “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", приоритетна Ос – 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Р България”.

Виж Зелени Балкани във Facebook