Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече
Новини
[ 10.02.2017 ] Пресконференция в Националния Пресклуб БТА - София
На 10-ти февруари от 11 ч. в Националния Пресклуб на БТА в София (бул. „Цариградско шосе” 49), се състоя пресконференция за резултатите от проект BLACK SEA WATCH “ЕКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ В ЧЕРНО МОРЕ С УЧАСТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА”, организирана от  "Зелени Балкани". 
повече >>

[ 03.02.2017 ] Голям интерес по време на кампанията за влажните зони Доброволци и приятели на Зелени Балкани и колеги от местни институции отбелязаха деня на влажните зони в няколко града в България – Пловдив, Варна, Раднево и Свиленград. повече >>

[ 03.02.2017 ] Широко отразяване на пресконференцията във Варна Сдружение „Зелени Балкани“ в партньорство с Басейнова Дирекция „Черноморски район” проведоха пресконференция за резултатите от проект BLACK SEA WATCH “ЕКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ В ЧЕРНО МОРЕ С УЧАСТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА". повече >>

[ 02.02.2017 ] Световен Ден на Влажните Зони – 02 февруари "Влажните зони – намаляват риска от природни бедствия“ е мотото на тазгодишната кампания по отбелязването на Световния Ден на Влажните Зони - 02.02.2017 г. повече >>

Всички новини >>
Български Български   Английски Английски  


 
Current Weather Conditions in Pomorie

Този сайт е изготвен в рамките на проект на Зелени Балкани “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", приоритетна Ос – 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Р България”.

Виж Зелени Балкани във Facebook