Нашата кауза е
БЪЛГАРСКАТА природа

ban0

НИЕ възстановихме
ЛЕШОЯДИТЕ
в Стара планина

още
ban2

Ние възстановихме
БЕЛОШИПАТА ВЕТРУШКА
в България

още
ban3

Ние възстановихме
ЛОВНИЯ СОКОЛ 
в България

още
ban1

Ние спасихме 
НАД 20 000 диви животни

още
ban4

Сред основателите сме на
Коалиция За да остане природа в България

ban5

Ние съдействахме за създаването
на съвременното природозащитно законодателство

още
ban7

Ние сме сред първите граждански организации
от зората на демокрацията

ban8

Ние сме това, което сме
с подкрепата на всички ВАС

стени наш член
ban6

Ние работим
С ПРИРОДАТА
в сърцата

подкрепете ни
ban9

Нашата кауза е българската природа

Станете един от нас! Бъди доброволец или наш посланик!

Направления

Опазване на видове

Опазване на видове

Детайли
Опазване на места

Опазване на места

Детайли
Образование и публични дейности

Образование и публични дейности

Детайли
Законодателство и политики

Законодателство и политики

Детайли
Устойчиво развитие

Устойчиво развитие

Детайли

Актуални проекти

Живот за брадатия лешояд
Живот за брадатия лешояд
Виж още
Виж още
Живот за белошипата ветрушка
Живот за белошипата ветрушка
Виж още
Виж още
НАТУРА 2000 в България - Нови хоризонти
НАТУРА 2000 в България - Нови хоризонти
Виж още
Виж още
Подкрепа за прилагане на Рамкова директива за морска стратегия в Черно море
Подкрепа за прилагане на Рамкова директива за морска стратегия в Черно море
Виж още
Виж още
Светло бъдеще за черния лешояд
Светло бъдеще за черния лешояд
Виж още
Виж още
Възстановяване на белошипата ветрушка
Възстановяване на белошипата ветрушка
Виж още
Виж още
Устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян
Устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян
Виж още
Виж още
Възстановяване и консервация на видове и местообитания на Поморийско езеро
Възстановяване и консервация на видове и местообитания на Поморийско езеро
Виж още
Виж още
Опитът на Германия при транспониране на норми на ЕС за НАТУРА 2000
Опитът на Германия при транспониране на норми на ЕС за НАТУРА 2000
Виж още
Виж още
Консервационни дейности за белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел в България
Консервационни дейности за белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел в България
Виж още
Виж още
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Виж още
Виж още
Проект BLACK SEA WATCH
Проект BLACK SEA WATCH
Виж още
Виж още

Нашите уеб сайтове

Спасителен център за диви животни

Спасителен център за диви животни

Виж още
Поморийско езеро

Поморийско езеро

Виж още
Натура 2000 в България

Натура 2000 в България

Виж още
Хищните птици

Хищните птици

Виж още
Прилепите в България

Прилепите в България

Виж още
Червеногушата гъска

Червеногушата гъска

Виж още
Делфините в Черно море

Делфините в Черно море

Виж още