Новини

default

25 години, посветени на опазването на китоподобните бозайници и морските екосистеми

Подарък по случай годишнината
25.11.2021
От 22 до 26 ноември в Монако се проведе годишната среща на Научния съвет на ACCOBAMS под мотото “Because cetaceans can’t be silenced”. Събитието съвпада и с 25-тата годишнина от създаването на Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Средиземно, Черно море и прилежащата акватория на Атлантическия океан. В срещата участваха и представители на СНЦ „Зелени Балкани“, официален партньор на ACCOBAMS, като представиха дейностите на сдружението в областта на проучване на делфините в Черно море - мониторинг на приулова и прилагане на мерки за смекчаване на въздействието му, проучване на числеността и разпространението на популациите на черноморските видове и здравословно състояние.
На 23-ти ноември се проведе и официалното събитие по случай годишнината, на което Принц Алберт II поднесе своите поздравления и подкрепа и откри артистична инсталация с формата на пейка от преработени пластмасови отпадъци, с което да бъде привлечено вниманието на обществеността върху проблема със замърсяването на морската среда и начините за решаването му.
По време на срещата в продължение на няколко дена бяха разгледани дейностите и проектите, изпълнявани в Средиземно и Черно море, проблемите пред опазването на китоподобните и техните местообитания. На базата на всичко това бяха изготвени препоръки за бъдещи действия и сътрудничество, които ще спомогнат за по-успешното прилагане на мерки за предотвратяване на негативното въздействие.
Като дългогодишен партньор на ACCOBAMS, посветен на опазването на морските бозайници и екосистема, екипът на Зелени Балкани изготви специален подарък по случай годишнината, който беше поднесен на представители на секретариата по време на събитието, заедно с искрените ни поздравления и пожелания за още повече партньорства, успехи и китоподобни приключения в бъдеще.
 
За контакт:
Димитър Попов: dpopov@greenbalkans.org