Новини

default

Биоразнообразието и водните екосистеми - посещение в СУ "Христо Г. Данов" в гр. Пловдив

1
02.12.2022
Като част от "Информационната ни кампания за биоразнообразието и водните екосистеми" посетихме ученици от три класа в СУ "Христо Г. Данов" гр. Пловдив.
 
Един ден прекаран в училището, посветен на влажните зони и биоразнообразието в тях. Представихме презентация на тема: "Влажните зони: Естествено решение срещу климатичните промени" пред 90 ученици с преподавател Росица Василева. Значението на Влажните зони, връзката им с климатичните промени, от какво ни предпазват, какво получаваме от тях, как да ги опазваме, биоразнообразието във влажните зони край Пловдив, какви животни се срещат, именно това обсъждахме с учениците.

И за да засилим интереса към влажните зони, проведохме интерактивната игра Kahoot, която учениците толкова много харесват. За всички първенци имаше награди.

За контакти:
Поля Тончева
тел. 0894059156, e-mail: ptoncheva@greenbalkans.org

Дейността “Влажните зони – за хората и природата“ се изпълнява от Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ по програма „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите чрез възлагане от Басейнова дирекция “Източнобеломорски район”.