Новини

default

Брадатият лешояд - символ на българската природозащита, кацна в Пловдив на една от сградите на EVN

***
22.04.2021
Официално е завършен първия мащабен графит в Пловдив с изображение на брадат лешояд, който стартира в началото на април 2021 г. по проект "НАТУРА 2000 в България - Нови хоризонти" LIFE17 GIE/BG/371 на „Зелени Балкани“ по програма LIFE на EС. Брадатият лешояд често е изобразяван като силует в къщичка, който се използва за означаването на вековни дървета или защитени територии, така той още в началото на ХХ век става символ на българската природозащита. Мястото на графита е външна фасада на сграда на EVN с адрес бул. „Васил Левски“ 236 в Пловдив, в непосредствена близост до входа на ТЕЦ Пловдив Север.

По този начин Пловдив се нарежда сред градовете в България, в които се изрисуват емблематични видове от европейско природозащитно значение.

Изобразителните дейности се извършиха от художници от студио „140 идеи“ - едни от известните графити-артисти в България. В рамките на 7 дни беше изпълнен проекта, като Дружеството EVN осигури необходимите технически средства за спазване нормите на безопасност.

Ако желаете да надникнете в процеса на работа по изрисуване на фасадата с изображението на брадатия лешояд, благодарение на EVN България,  имате възможност да изгледате специално създаденото видео: https://www.youtube.com/watch?v=beuduxg4dPg 
Любопитни факти за брадатия лешояд:
- Брадатият лешояд (Gypaetus barbatus) е едра граблива птица, която поради редица заплахи е изчезнала от България в средата на 70-те години. Въпреки това редица природозащитни организации в България изпълняват дългогодишни планове и проекти за връщането на вида в страната. Той е обект на опазване в Европейската мрежа НАТУРА 2000.
- Брадатият лешояд е най-едрия лешояд в Европа. Неговите размери са внушителни – размахът на крилете достига до 2,8 m, а теглото му до 8 kg.
- Брадатият лешояд се счита за символа на българската природозащита – неговият силует се поставя на всяка защитена територия и дърво в страната.
- Всички лешояди са обединени под прозвището „санитари на дивата природата”, защото се хранят с умрели животни, а брадатият лешояд – и с кости. Така тези птици пазят животните и хората от разпространение на болести и зарази.EVN България подпомага усилията на „Зелени Балкани“ за завръщането на вида в страната, като изпълнява проекти за обезопасяване на опасни за птиците въздушни електропроводи от електроразпределителната мрежа.

Съвместните дейности следват дългогодишното сътрудничество между двете организации в дейности за защита на околната среда.

Повече за екологичната мрежа Натура 2000:
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 34 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

За повече информация:
Елена Стоева – Ръководител на проекта „НАТУРА 2000 в България Нови Хоризонти“ – тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org
Венцислав Йосифов – „140 идеи“, тел. 0895689284
Крум Косев – EVN България, тел. 0882834972