Новини

default

Черните лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани снесоха яйце!

...
07.03.2023
След брадатите и белоглавите лешояди в Спасителния център, дойде време, и двойката черни лешояди да се сдобие с яйце.

То се появи в гнездото на птиците тия дни, след два месеца на усилена копулация.

Екипът ни, обаче, не остави яйцето на двойката а, още същия ден, го прибра в инкубатор. Така, се надяваме да стимулираме женската да снесе още едно и, водени от горчивия си опит от предходните години, се ще направим каквото е по силите ни, този път да се излюпи малко.

Семейството черни лешояди в Центъра е сформирана през 2018та година, в рамките на действащия тогава проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 на Зелени Балкани. Това е петият им размножителен сезон. До сега женската е снесла, общо, шест яйца, но, за съжаление нямаме нито едно излюпено малко, въпреки че някои от яйцата бяха оплодени!

Надяваме се този път нещата да се променят и след месец и половина да ви зарадваме с прекрасна новина…