Новини

default

Черният лешояд Ичера вероятно е бил убит в Унгария

Предавателят на убития лешояд.
10.05.2021
Миналата седмица екип на Зелени Балкани алармира свои колеги експерти от проект Pannon Eagle Life+ (MME Birdlife Hungary) и Дирекцията на Horbágy National Park, че предавателят на интродуциран от Испания и освободен в България черен лешояд изпраща подозрителни сигнали за местоположението на птицата. Екипът на MME за откриване на трупове и отрови заедно с помощта на местни горски охранители от Дирекцията на Национален парк Hortobágy (Hortobágy National Park) са успели да открият предавателя на убития лешояд, който вероятно е бил свален и изхвърлен край брега на минаваща наблизо река. Вследствие на направеното по-обстойно претърсване на района от специализиран кучешки отряд на MME, са били намерени допълнителни улики като пера и следи от кръв. Подаден е бил сигнал в полицията. От мястото на престъплението са били взети ДНК проби от предавателя на птицата. Надяваме се, че полицейското разследане ще бъде с успешен край и виновника за извършеното престъпление ще бъдат хванат и осъден.

Реинтродуциране на черния лешояд в България

Черният лешояд е един от четирите разпространени вида в Европа. В момента той се води за изчезнал в много от страните вследствие на човешко преследване и загуба на местообитания. В България гнездяща двойка черни лешояди е била наблюдавана за последно през 1950 г., а видът официално е регистриран като изчезнал през 1985 г. Проектът „Светло бъдеще за черния лешояд” има огромен принос за консервацията на черния лешояд: голям брой птици от този вид бяха реинтродуцирани и освободени в България, в резултат на което, след повече от 30 години, за първи път през пролетта на 2021 г. бяха наблюдавани и първите две гнездящи двойки на територията на страната.

Черният лешояд Ичера е излюпен през 2019 г. в Испания, а по-късно същата година е ударен от кола. Птицата е спасена и лекувана от ветеринари в местен рехабилитационен център. През 2020 г. в рамките на реинтродукционната програма на проекта „Светло бъдеще за черния лешояд”, тя е транспортирана до България, където повторно е освободена в дивата природа през март 2021.  След освобождаването си птицата се отправи на дълъг полет - след месец в България, тя се насочи на север към Сърбия и Румъния, достигайки Западна Унгария, област Szabolcs-Szatmár-Bereg, където сигнала на нейния предавател се губеше.

„Всички освободени лешояди са безценни. Те са спасени, рехабилитирани, дарени и транспортирани от правителството на Extremadura, AMUS и VCF за да бъдат реинтродуцирани в България. Екипът на проекта усилено работи за постигане на  целта си, като същевременно разчита и на международното сътрудничество в областта на консервацията. Така например, по време на престоя на Ичера в Румъния, й беше осигурено изкуствено подхранване на два пъти, а мониторинга за състоянието на птицата беше направен от неправителствената организация Milvus group. В Унгария приносът на MME за откриването на изчезналия лешояд беше от решаващо значение “, заявява Симеон Марин, координатор полеви дейности на проекта.

Лешоядите, също както другите мършоядни птици, играят важна роля в нашата екосистема. Те са в състояние да консумират големи количества трупове на умрели животни, което потенциално предотвратява огнища на зарази, застрашаващи здравето както на животните, така и на хората.

Черният лешояд е рядък и защитен вид

Последно черен лешояд в Унгария е бил наблюдаван през 2008 г., в Tömörkény за последните 80 години. Друг черен лешояд, немаркиран, за който се предполага, че е естествено излюпен, също е бил забелязан през последните няколко дни. Възможно е двете птици да са летяли заедно из Балканския полуостров.

Видът на черния лешояд е строго защитен и убивайки птица от този вид, нарушителят извършва тежко престъпление като бракониерство. За огромно съжаление, въпреки всички полагани консервационни усилия, незаконният отстрел все още остава една от основните заплахи за вида през 21 век.

Проектът „Светло бъдеще за черния лешояд”

Проектът на Зелени Балкани „Светло бъдеще за черния лешояд”, в сътрудничество с Фонда за дивата флора и фауна, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF), Junta de Extremadura и Euronatur, има за цел повторното реинтродуциране на черния лешояд в България. Екипът на проекта ще транспортира и освободи в дивата природа на България над 60 птици, някои които отгледани в плен, но повечето идащи от центрове за рехабилитация на диви животни в Испания. Така също като друга част от дейностите на проекта са създаването на допълнителни изкуствени площадки за подхранване, подобряване популациите на диви тревопасни животни, подобряване на условията на гнездене - създаване на изкуствени гнезда, а също и справяне с основните заплахи за лешоядите в страната - обезопасяване на електрически стълбове и незаконната употреба на отрови в природата.
 
Контакти:
Симеон Марин - координатор полеви дейности по проект "Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649, e-mail:  smarin@greenbalkans.org, моб. тел. 088 9223173

Използвани са информация и снимки от Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) и MME Birdlife Hungary.