Работили при нас

default

Деляна Павлова

1
Административен секретар
Деляна е незаменим помощник в администрацията на Спасителния център! Работата й е пряко свързана със счетоводството, връзките с обществеността, административните задачи в Центъра.
Но, също така, тя помага при транспортирането на пациентите и комуникацията с осиновители, дарители и доброволци.
E-mail: dpavlova@greenbalkans.org