Новини

default

Ден на лешоядите в  Русе

1
09.06.2024
На 8 юни, с известно предварение, отбелязахме Деня на лешоядите в град Русе, по покана с Екомузей с Аквариум – Русе.

Зелени Балкани участваха с екип на Спасителния център за диви животни, които беше „подкрепен“ от нашите диви посланици за опазване на природата – кукумявката Блага, мишелова на Харис – Харис, бенгалския бухал – Миа. Доктор Петров от Спасителния център разказа за дейностите ни за опазване на лешоядите ex-situ (тоест извън естествената им среда), по което Центъра е водещо звено на Балканския полуостров.  В него се размножават трите вида лешояди – черни, египетски и брадати, като двойката ни белоглави лешояди беше дарена на Зоопарк Стара Загора. Поколението на птиците се пуска на свобода, като част от международните програми за възстановяването им в Европа.

Екипът ни представи и  дейностите ни за опазване на лешоядите в естествената им среда, довели до завръщането на черния лешояд в страната, както и до възстановяването на белоглавия лешояд в Стара Планина и Кресна. Това  постигнахме с нашите партньори от Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици. В рамките на новия ни проект имаме амбициозната цел да върнем и последния вид – брадатия лешояд, изчезнал за страната и символ на българската природозащита.

В представянето активно участваха и наши доброволци – студенти от Тракийски университет – Стара Загора, които се надяваме да станат бъдещи наши колеги в общата ни мисия за опазване на българската природа.

Денят на лешоядите (International Vulture Awareness Day) се отбелязва в десетки страни през първата половина на септември, за да повиши информираността на хората за тези толкова полезни за природата и икономиката животни.  За да достигнем до максимален брой хора, нашите партньори от Екомузей с Аквариум – Русе, проведоха събитието под мотото на кампанията по-рано. Сърдечно им благодарим за поканата и партньорството през годините!

За допълнителна информация, относно дейностите по проекта:
Елена Стоева – сътрудник публичност – моб. тел. 0887574699, е-mail – etilova@greenbalkans.org
За информация относно събитието и Спасителния център за диви животни – д-р Руско Петров – Оперативен управител – моб. тел. 0884877544