Новини

default

Девет картала се присъединяват към дивата популация на вида в страната

***
05.05.2022
В края на април, девет картала, дарени от Испания бяха пуснати на свобода. Сред тях са три мъжки  и шест женски птици, които бяха излюпени в дивата природа в Испания. Поради различни причини, като дехидрация или травми, се наложи приемането им в спасителни центрове, а след тяхната рехабилитация, лечение и възстановяване - лешоядите бяха дарени, с цел възстановяването на вида и в България.
Сред пуснатите на свобода птици, са и кръстените от дарители:
- Гальо - кръстена от дарителя Валентин Михов
- Джин, кръстена от кафе-клуб  Абордаж, благодарение на средствата, събрани в специално организирана дарителска кампания, по време на книжен пазар
- Крушуна, кръстена от дарител от Румъния - Cornel Cotorogea
Ако и вие желаете да покрепите проекта ни и усилията ни за завръщането на черния лешояд, може да го направите чрез кампанията ни в Платформата
Линк към кампанията в Platformata.bg, тук: https://platformata.bg/bg/kauzi/1584:budeshte-kartali/details/campaign.html
Линк към DMS кампанията, чрез sms: https://dmsbg.com/23248/dms-kartal/ или да се свържете с нас - Елена Стоева - моб. тел. 0887574699
Използвае случая, да благодарим на всички хора, които ни подкрепят в мисията ни за завръщането на редките видове и опазване на природното наследство на страната ни!
За допълнителна информация
Ивелин Иванов - Ръководител на проект "Светло бъдеще за черния лешояд"
моб. тел. 0887589995