Новини

default

Египетските лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани са вече готови за бъдещия размножителен сезон!

...
13.03.2023
И трите, живеещи в Центъра, двойки египетски лешояди са готови за размножителния сезон.

Това установи профилактичния преглед на ветеринарните лекари на Центъра, направен в началото на март.

Всички шест птици бяха претеглени, прегледани, обезпаразитени, а клюновете и ноктите им бяха подрязани.

И, докато ветеринарите и техните помощници, учениците от НПГВМ „И. Павлов“, част от проект BG05М20Р001-2.015-0001 "Ученически практики - 2",, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) преглеждаха птиците, друга част от екипа се погрижи за волиерите, дом на бъдещите семейства.

Стените и пода бяха почистени и дезинфекцирани, а гнездата – постлани с нови постелки от клони, трева, вълна и някое перо, за разкош!

И така, в очакване сме на началото на новия размножителен сезон на още един вид в
Спасителния център -  египетските лешояди. Надяваме се тази година, за разлика от миналата, да имаме излюпени малки, които, по традиция, ще освободим в природата, когато станат големи и здрави птици.