Новини

default

Информационно турне за деня на Натура 2000 в България - Зелени Балкани и приятели

1
08.05.2023
На 21-ви май празнуваме деня на Натура 2000 – единствената мрежа от защитени територии в Европа, създадена с цел да запази уникалното биоразнообразието и територии. В България имаме множество такива защитени зони, които са дом на редки и застрашени видове животни и растения.

По случай този празник, в няколко населени места в България ще се проведат редица събития, които ще насърчат нашата любов и грижа към природата. Ето кои градове ще бъдат домакини на тези събития:

09 май – Кнежа – Иновативно училище - ОУ "Отец Паисий";
10 май – Видин – ППМГ „Екзарх Антим I“ Видин - 11:00 часа;
11 май – Кула - СУ "Васил Левски" - 10 часа;
13 май – Пловдив – благодарение на домакините ни  - катедра „Екология и ООС“ към Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще представим информация по време на студентската конференция „Екологията – начин на мислене“
13 май –  с. Белозем – XVII Фестивал на Белия щъркел;
17 май – Каварна – ОУ "Йордан Йовков" и с. Българево - НЧ "Народен Будител - 1940" - с. Българево - 18:00 часа;
17 май – Ботевград – Исторически музей Ботевград - цял ден;
18 май – Тетевен със седействието на Община Тетевен - НПГГСД Сава Младенов и СУ „Георги Бенковски“;
18 май – Дуранкулак – Народно читалище "Дружба 1898" - 15:10 часа;
18 май – Шабла –  Зелен образователен център - 10:00 до 12:00 часа;
27 май – София, Музейко – 14:00 ч. до 18:00 ч. – ще празнуваме освен деня на Натура 2000 и наградата, която получи проекта ни  - „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“ за най-добър проект в Европа в сферата на комуникациите.

Всички тези събития ще бъдат насочени към повишаване на осведомеността за значението на Натура 2000 и за необходимостта да опазваме биоразнообразието. Можете да се присъедините към която и да е от тези инициативи или да се включите в дейностите на Зелени Балкани и домакинте по места.

Част от кампанията за Деня на Натура 2000 са и двете ни фото-изложби за Натура 2000 в България, макети на защитени видове, както и много информационни материали, банери за екологичната мрежа, които ще видите по време на събитията.
 
Някои от ползите от мрежата Натура 2000
Мрежата Натура 2000, освен че опазва биологичното разнообразие, предоставя на обществото големи ползи като фактор, който ограничава климатичните промени, регулира водните ресурси, които използваме в селското стопанство, земеделието, промишлеността и т.н., или намалява последиците от наводнения, суши или пожари.
 
Зоните от мрежата Натура 2000 също така осигуряват широк спектър от социално-икономически ползи за обществото. Така например, въпреки че е трудно да се определи количествено степента на влияние на всяка защитена морска зона върху рибните ресурси, многобройни проучвания, проведени в повече от 124 морски резервата в цял свят, показват, че средно морските резервати водят до увеличаване на броя на видовете с 21 %, на броя на видовете на площ със 166 % и до забележително увеличение на общата биомаса с 446 % в сравнение с незащитените в близост до тях зони.
 
Въпреки, че много хора живеят в непосредствена близост до зони от мрежата Натура 2000, сред тях все още има такива, които не познават  и неразбират добре екологичната мрежа. Ако искаме да продължим да се радваме на всички ползи, които тя носи на хората и на планетата, е необходимо да работим за това обществеността не само да е наясно със съществуването на мрежата Натура 2000 и ползите от нея, но и да проявява реален интерес към развитието и опазването на тази мрежа от защитени територии.
 
За контакти:
Поля Тончева – специалист комуникации,
тел. 0894059156, ptoncheva@greenbalkans.org