Новини

default

Карловското село Климент посрещна водещи български експерти по белошипата ветрушка

...
10.07.2024
Преди ден, водещи български експерти по опазването на белошипата ветрушка, в това число и екипа на Зелени Балкани по проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, финансиран от програма LIFE на ЕС, посетиха карловското село Климент.
Там се запознаха с най-новото съоръжение, част от дейностите по проекта – Модулът за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки.

Местоположението му в Защитена зона „Средна гора“, част от мрежата НАТУРА 2000 в България, го прави ключово за развиване на дейностите на Зелени Балкани, свързани с обособяването на нови колонии на редкия вид сокол – белошипата ветрушка.

В рамките на посещението си, експертите разгледаха съоръжението, научиха повече за работата на Зелени Балкани в района, наблюдаваха реещите се в небето белошипки, освободени преди дни от специално изработената и монтирана за случая адаптационна волиера и участваха в поставянето на първия за тази територия сателитен предавател на белошипа ветрушка.

Също така, посредством специално монтираното видеонаблюдение, посетителите успяха да надникнат в живота на младите белошипи ветрушки, излюпени в Спасителния център за диви животни, чийто временен дом са адаптационните волиери на Модула.

В кратка дискусия в края на посещението си, експертите оцениха високо положените от екипа на Зелени Балкани усилия, както и поздравиха екипа на проект „Живот за белошипата ветрушка“ за избора на място за дейностите по обособяване на трета гнездова колония на вида у вас.