Новини

default

Кутелка отново успя!

Кутелка в Сливенския Балкан.
10.05.2021
Кутелка отново успя! Черният лешояд, внесен от Испания и освободен в България в рамките на проекта „Светло бъдеще за черния лешояд”, извърши поредното си забележително пътуване. Кутелка е изминала най-малко 5000 км само за 30 дни, прекосявайки няколко държави по пътя си!

Вижте GPS движенията на други черни лешояди, които следим: 
https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/Panel-za-sledene-na-leshoyadi.c145