Новини

default

Макети на делфини на гости на Посетителски център „Поморийско езеро“

*
06.12.2021
От 3 декември в Посетителски център „Поморийско езеро“ Зелени Балкани представят интерактивна експозиция, засягаща проблема със замърсяването с отпадъци на Черно море, както и на влажните зони и по-специално на Поморийско езеро. Изследванията, проведени през 2020 г. в тази влажна зона, потвърждават общата тенденция най-голям дял от отпадъците да са изкуствените полимерни материали.

Експозицията включва два макета на обикновен делфин, показващи както красотата на тези грациозни бозайници, така и глобалния проблем със замърсяването и поглъщането на морски отпадъци.

Инсталацията е част от проект ,,Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн” BioLearn BSB142, който цели чрез образователни, информационни и обучителни дейности да се обърне внимание на проблема със замърсяването. Във фокуса попадат ключови влажни зони от крайбрежието на Турция, Гърция, Грузия, Украйна и не на последно място България. Разположени на миграционни пътища или места за зимуване на редки и защитени водолюбиви птици, тези водни обекти са ключови за опазването на птиците. В същото време често тези места са заплашени от замърсяване от различен тип в резултат на човешка дейност.Проект BSB142 BioLearn се финансира от Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“ съ-финансирана от ЕС чрез Европейски инструмент за съседство и участващите държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

За допълнителна информация:
Ирина Кирова
тел: 0884 004 707;
e-mail: ikirova@greenbalkans.org