Новини

default

Млад белоопашат мишелов бе освободен от адаптационна волиера (хак) край Спасителния център на Зелени Балкани.

...
02.08.2022
Преди дни, млад белоопашат мишелов, отглеждан в бебешкия сектор на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, бе освободен в природата, посредством хак.

Използването на адаптационна волиера, поставена в клоните на дърво, в района на Центъра, предотвратява стреса от освобождаването от „ръка“. Методът се използва дълги години от екипа ни. Младото, още пухово, пиле се поставя в него, като храната, която му се подава е посредством механизъм, наподобяващ асансьор. По този начин, се ограничава до минимум контакта на младата птица с хората. А, когато пилето порасне достатъчно, волиерата се отваря и птицата излита, когато е готова за това.

В дните след освобождаването, екипът ни продължава да оставя храна в хака, тъй като това е периода в който малкото се учи за ловува и да се изхранва самостоятелно.

Използването на хак за освобождаване на млади пилета е много успешен метод, който позволява на птиците да се адаптират в дивата природа. Ние, от Зелени Балкани през годините сме използвали метода за различни видове – керкенези, сови, орли, мишелови…

Пожелаваме попътен вятър на мишеловчето!