Новини

default

Начало на мониторинга в Приморска Добруджа

Мониторинг в Добруджа
21.11.2021
През изминалата седмица наш екип започна провеждането на традиционния мониторинг в крайбрежните влажни зони за зимуващи гъски. В рамките на първата мисия бяха посетени част от Бургаските езера и двете значими езера в Приморска Добруджа – Дуранкулашко и Шабленско-Езерецко. Числеността на зимуващите гъски все още е изключително ниска – наблюдавани бяха само десет големи белочели гъски в Дуранкулашко езеро, но числеността на зимуващите птици в добруджанските езера беше сравнително висока. Направи впечатление плътността на патиците в Шабленската тузла, където бяха отчетени над 1000 зимни бърнета и над 100 бели ангъча. В съседното Шабленско-Езерецко езеро бяха отчетени над 2000 зеленоглави патици, а в близка нива беше наблюдавано хранещо се ято от почти 200 пойни и тундрови лебеди. Друго интересно наблюдение беше на ято от почти 300 качулати корморана пред къмпинг „Космос“ до Дуранкулак.

За контакт:
Димитър Попов: dpopov@greenbalkans.org