Книги, публикации, сборници

default

Наръчник за добри животновъдни практики в полза на стопаните, биоразнообразието и лешоядите

*
26.08.2022
   Това издание излиза в рамките на проект "Светло бъдеще за черния лешояд”– LIFE14NAT/ BG/000649. Целта на проект „Светло бъдеще за черния лешояд”– LIFE14NAT/ BG/000649 е да бъде възстановен черният лешояд (картал) като гнездящ в България. Видът е бил разпространен на много места в страната до началото на ХХ век, но изчезва напълно в края на 1960 г., поради пряко и индиректно преследване от човека. Проектът е иницииран и се изпълнява от Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ www.greenbalkans.org, Фонд за дивата флора и фауна www.fwff. org , Фондацията за опазване на лешоядите www.4vultures.org , Евронатур www. euronatur.org , и Регионалното правителство на Екстремадура www.juntaex. es, и е съ-финансиран от Програма ЛАЙФ на ЕС. 
   Идеята на настоящото издание е да представим някои възможни решения на част от идентифицираните проблеми и да повдигнем още въпроси, за които в бъдеще да се търсят решения.

 
Наръчник за добри животновъдни практики в полза на стопаните, биоразнообразието и лешоядите 14.86 MB (pdf) Свали