Новини

default

Национална викторина Натура 2000 за 5-ти, 6-ти и 7 клас

*
13.03.2023
Уважаеми учители и ученици,

Каним ви да се включите в национална викторина "Натура 2000, малък корморан, червеногуша гъска и гривеста рибарка". Темата тази година е свързана със защитените зони от Натура 2000, както и защитените видове – малък корморан, червеногуша гъска и гривеста рибарка. Викторината е насочена към ученици от 5-ти, 6-ти, 7-ми клас от училищата в територията на цялата страна.

При влизането си в Европейския съюз, България обявява територии с уникално биоразнообразие и природа, включени в екологичната мрежа НАТУРА 2000. Началото й в Европейския съюз е поставено през 21 май 1992 г. НАТУРА 2000 е най-голямата мрежа от защитени зони в света, от свързани помежду си сухоземни и морски територии. В България мрежата покрива около 34.9% от територията на страната – това са както сухоземни, така и морски зони.

Три от видовете, които се опазват в Натура 2000 са фокус на викторината през тази година. И трите са застрашени и защитени на територията на България, а за тяхното опазване и възстановяване "Зелени Балкани" и други природозащитни организации работят през последните десетилетия. Това са малкия корморан, червеногушата гъска, гривестата рибарка. Допълнителна информация за видовете и тяхното опазване ще бъде предоставена, а подробна може да бъде намерена и на сайта на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/bg/ 

Какво трябва да направите:

- Ако сте учител на 5-ти, 6-ти и/или 7-ми клас и желаете да се включите в нашата викторина с учениците си -  попълнете следния онлайн формуляр https://forms.gle/G4S2iJGrint1xSnH9 до 27 март 2023.
(Формулярът е направен, за да се попълва от учител/преподавател. Ако сте ученик от 5-ти, 6-ти или 7-клас от училище в страната и искате да участвате, споделете на Ваш преподавател и ако е съгласен да се запише във формата.)

- След като се запишете до няколко дни колега от Зелени Балкани ще се свърже с Вас, за да уговорите дата и час на провеждане, а през това време може да запознаете учениците със следната информация:
https://drive.google.com/drive/folders/1v9LfiP4NIaAies31brEyGbWvUn8K5dQZ?usp=share_link

- Викторината ще се проведе от 3 до 7 април в удобно за Вас време. В предварително заявен от Вас час, ще ви изпратим линк с въпросите: Google формуляр, който да разпратите на учениците си. Те ще могат да го попълнят самостоятелно на компютър;

- На 18 април 2023 ще обявим резултатите от викторината. Всички участници и техните ръководители ще получат сертификат за участие, също информационни и образователни материали за екологичната мрежа "Натура 2000" и целевите защитени видове. Отличилите се - ще получат допълнителни награди.

Зелени Балкани си запазва правото да преустанови записването по-рано, ако се съберат достатъчен брой кандидати, съответстващи на бройката награди.


Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.
 
Малък корморан
Само с няколко гнездовища в страната, малкият корморан е един от трите вида корморани, срещащи се в България. Видът е тясно свързан с водоеми и гнезди колониално, което го прави уязвим на безпокойство. Един от видовете най-силно застрашени от изчезване, поради което е строго защитен и обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.

Гривеста рибарка
В България гривестата рибарка гнезди единствено на Поморийско и Атанасовско езеро. Благодарение на години усилен труд, днес популацията на вида в Поморийско езеро е най-голямата на Балканския полуостров. Вписана като застрашен вид и включена в Директивата за птиците, гривестата рибарка и нейните местообитания са обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.

За контакти:
Анелия Павлова – координатор проект „ Натура 2000 в България – Нови хоризонти“
тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org