Новини

default

Нощ на прилепите в Природонаучен музей в с. Черни Осъм

1
21.10.2022
Следващата ни спирка от кампанията: Международна нощ на прилепите  2022г., беше в Природонаучен музей в с. Черни Осъм.

Съвместно с Природонаучния музей в с. Черни Осъм и Национално училище "Васил Левски" за планински водачи - с. Черни Осъм проведохме Нощ на прилепите с деца от с. Черни Осъм и гр.Троян и гр. София.

"Нощта на прилепите" премина с презентация разказваща за видовете прилепите, които се срещат по света и у нас. Как помагат на нас хората, защо за важни и кое ги прави удивителни създания, единствените бозайници извършващи активни полети. Имаше време и за артистични ателиета.

В събитието се включиха и колеги от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, които представиха проект: „Живот за сокола“ (LIFE20 NAT/BG/001162) заедно с горската улулица Чара, кукумявката Блага, мишеловът Мишо и керкенезът Владко. Птици с трайни увреждания, които ни помагат по време на всички наши представяния.

Събитието съвпадна със спортният полуден в Училище за планински водачи в памет на Минко Занковски. Всеки, който искаше, имаше възможност да се катери по стената с помощта на инструктори или да се спусне с тролей над р. Черни Осъм.

Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe, с подкрепата на KFFOE (Austrian Coordination Centre for Bat Conservation and Research).

Допълнителна информация:
За прилепите:
В България се срещат 33 вида прилепи, всички са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а техните убежища са защитени в рамките на екологичната мрежа Натура 2000.

За Натура 2000:
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Сърдечно благодарим на Природоначен музей Черни Осъм и Национално училище за планински водачи Черни Осъм за топлото посрещане и гостоприемството!

Събитията на Зелени Балкани за отбелязване на Международната нощ на прилепите се провеждат в рамките на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“.

Контакти:
Поля Тончева - Зелени Балкани
моб. тел: 0894059156, имейл: ptoncheva@greenbalkans.org


"Проектът "Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния" (LIFE20 NAT/BG/001162) продължава 5 години и получава финансиране от програма LIFE на Европейския съюз."