Новини

default

Нов графит на червеногуша гъска ще краси с. Българево

1
10.03.2023
Можем да се похвалим с красив нов графит на червеногуша гъска, изрисуван в с. Българево от Андрей Палвал.

Като част от наша дейност по проект 'Натура 2000 в България - Нови Хоризонти" по програма LIFE на Европейската комисия, проведохме конкурс за графити артисти, за да бъдат изрисувани три фасади в България. Две от които ще бъдат в Стара Загора на царски орел и ловен сокол и една в с. Българево на червеногуша гъска. 

И така нашият конкурс спечели Андрей Палвал с проекта си, който вече виждате реализиран на фасадата на НЧ "Народен Будител - 1940" - с. Българево.

Избрахме именно червеногушата гъска да бъде изрисувана в с. Българево, защото тя се среща по тези места, Дуранкулак и Шабла през зимата.Един емблематичен вид за района, който присъства в Червената книга на Република Бълария като уязвим вид. И за който Зелени Балкани от години работи, за да опази вида.

Припомняме и за следващият си конкурс, предстои да бъдат изрисувани и две от клетките в Зоопарк София на мечки. Повече информация за конкурса, може да откриете тук. Последният срок за подаване на документите е 12 март.

За контакти:
Поля Тончева – специалист комуникации
тел. 0894059156, e-mail: ptoncheva@greenbalkans.org