Новини

default

Обява за избор на изпълнител за изработка на графити по проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/371

1
03.10.2022
Във връзка със Заповед № LIFE371-4/19.09.2022г., по проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти” LIFE17 GIЕ/BG/371, Ви каним да предоставите своята оферта за изработването на графити в различни градове в България с цел популяризиране сред българското население на проекта, неговите дейности и 10-те флагови видове.

За осъществяването на дейностите, предвидени в дейност В3 „Кампания за повишаване на осведомеността - НАТУРА 2000 НА УЛИЦИТЕ“ по проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти” LIFE17 GIE/BG/371 и предвидения за целта бюджет е необходимо да бъде избран изпълнител за изработване на графити в град Стара Загора и с. Българево, общ. Каварна, които представят атрактивни картини на някои от десетте флагови НАТУРА 2000 видове по проекта и/или заплахите за тях, с реалистично изображение на съответните флагови видове.

Акцентът на графита в с. Българево, общ. Каварна следва да бъде червеногушата гъска, в гр. Стара Загора – ловен сокол за фасадата на общежитието на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов", гр. Стара Загора и царски орел за фасадата на Професионална гимназия по електротехника и технологии гр. Стара Загора.

Подробно описание на предвидените графити се съдържа в Приложение 1 – Задание за избор на изпълнител за изработка на графити.

>>>Важно! Ако проявявате интерес, моля запознайте се с приложените документи по-долу. Пълното описание на процедурата и комплект документи и снимки може да изтеглите от ТУК -  или от приложените архивирани файлове по-долу.

Срок за подаване на оферти: 30.10.2022г., 18.00ч.

Офертата се представя от участника лично или от упълномощен от него представител, по пощата, или по куриер на пощенски адрес: СНЦ Зелени Балкани, ул. „Скопие“ 1а, офис 10, гр. Пловдив 4004 или на електронен адрес: gbalkans@gmail.com с обратна разписка за получаване.


За контакти:
Поля Тончева – координатор
тел. 0894059156, e-mail: ptoncheva@greenbalkans.org


Обява и анекси 2.69 MB (rar) Свали
Приложение - лога 665.23 KB (rar) Свали
Приложение - снимки на фасади 1.27 MB (rar) Свали