Новини

default

Обява за избор на изпълнител за изработка на графити по проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/371

1
17.03.2023
Срокът за подаване на оферти в избора за изпълнител за изработка на графити по проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти” LIFE17 GIЕ/BG/371  изтече на  16.03.2023г., 18.00 ч. местно време.
Комисия ще разгледа и оцени постъпилите оферти на 20.03.2023г.


13.03.2023
ВАЖНО! Срокът за подаване на оферти в избора за изпълнител за изработка на графити по проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти” LIFE17 GIЕ/BG/371 е удължен до 16.03.2023г., 18.00 ч. местно време.

Офертата се представя от участника лично или от упълномощен от него представител, по пощата, или по куриер на пощенски адрес: СНЦ Зелени Балкани, ул. „Скопие“ 1а, офис 10, гр. Пловдив 4004 или на електронен адрес: gbalkans@gmail.com с обратна разписка за получаване.

02.03.2023
Във връзка със Заповед № LIFE371-5/20.02.2023г., по проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти” LIFE17 GIЕ/BG/371, Ви каним да предоставите своята оферта за изработването на графити в различни градове в България с цел популяризиране сред българското население на проекта, неговите дейности и 10-те флагови видове.

За осъществяването на дейностите, предвидени в дейност В3 „Кампания за повишаване на осведомеността - НАТУРА 2000 НА УЛИЦИТЕ“ по проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти” LIFE17 GIE/BG/371 и предвидения за целта бюджет е необходимо да бъде избран изпълнител за изработване на 2 броя графити в Зоологическа градина гр. София , които представят атрактивни картини съчетание от пейзаж и някои от десетте флагови НАТУРА 2000 видове по проекта, с реалистично изображение на съответните флагови видове. Подробно описание на предвидените графити се съдържа в Приложение 1 – Задание за избор на изпълнител за изработка на графити.

>>>Важно! Ако проявявате интерес, моля запознайте се с приложените документи по-долу. Пълното описание на процедурата и комплект документи може да изтеглите от ТУК или от приложените архивирани файлове по-долу. Снимки на флаговите видове, може да откриете на линка.

Срок за подаване на оферти: 12.03.2023г., 18.00ч.

Офертата се представя от участника лично или от упълномощен от него представител, по пощата, или по куриер на пощенски адрес: СНЦ Зелени Балкани, ул. „Скопие“ 1а, офис 10, гр. Пловдив 4004 или на електронен адрес: gbalkans@gmail.com с обратна разписка за получаване.


За контакти:
Поля Тончева – специалист комуникации
тел. 0894059156, e-mail: ptoncheva@greenbalkans.org

Обява и анекси 5.15 MB (rar) Свали
Приложения - лога 644.09 KB (rar) Свали
Приложения - снимки - фасади 4.19 MB (rar) Свали