Новини

default

От понеделник – 26-ти юли изложбата "Натура 2000 в България" гостува в Арт Галерия - Свиленград

1
27.07.2021
Изложбата представя 30 красиви фотоса, на местообитания и видове с европейско консервационно значение.

Събитието беше открито с презентация за видовете, опазвани от Зелени Балкани. Освен изложбата в залата ще бъдат излъчвани и филма "Лагуната на белите птици" - Поморийско езеро, "Хроника на една сбъдната мечта" - филм за завръщането на лешоядите в България, "Отново у дома" - филм за белошипите ветрушки, клип за Натура 2000 в България.

Снимките са на фотографа Емил Енчев, както и от фотоархива на Зелени Балкани. Изложбата цели да популяризира пред широката общественост, значението на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България, като важен инструмент за съхраняване на най-ценните природни кътчета в страната ни, както и да привлече обществена подкрепа за тяхното дългосрочно опазване.

Изложбата ще остане на разположение на всички, които желаят да се запознаят със защитените видове и местообитания и да се насладят на красотата на природата  до 3 август.

Изказваме сърдечна благодарност на гостоприемните ни домакини от Исторически музей – Свиленград и Арт галерия – Свиленград!

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

За контакт:
Поля Русева – Специалист комуникации, тел. 0894059156, ptoncheva@greenbalkans.org