Новини

default

Отбелязване на световния ден на влажните зони в Генерал Тошево и влажните зони край Дуранкулак и Шабла

...
05.02.2024
Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари. Целта е да се повиши осведомеността на обществото за значението на влажните зони както за човешките общества, така и за пълноценното функциониране на природните екосистеми. През 2024 г. денят на влажните зони се отбелязва под надслов: „Влажните зони и благополучието на човека“. 

За отбелязването на тази важна за природозащитата дата екипът на Зелени Балкани посети Исторически музей – Генерал Тошево, където беше открита „Оживялата изложба“ на Сдружението в присъствието на ученици и гости на музея. Приятно изненадани бяхме от огромния интерес към изложбата, а наши експерти представиха на заинтересованата публика дейностите на Сдружението по опазване на редки и застрашени видове – червеногуша гъска, черен лешояд, белошипа ветрушка, гривеста рибарка и други.

Проведен беше и мониторинг на влажните зони, които са от голямо значение на зимуващите популации на гъските у нас – Дуранкулашко езеро, Шабленско-Езерецки комплекс, Шабленска тузла и прилежащите им ниви, в които птиците се хранят. Събрани бяха проби за паразитологични изследвания и проследяване на здравословния статус на популациите. Успяхме да наблюдаваме ято от около 1500 белочели гъски, както и други интересни видове, прекарващи у нас зимните месеци – поен лебед, тундров лебед, червеноклюна потапница, звънарка, среден нирец и други.

За контакти:
Димитър Попов – dpopov@greenbalkans.org
Галина Мешкова – gmeschkova@greenbalkans.org