Новини

default

Подобряване на условията за гнездене на водолюбиви птици в Поморийската лагуна

Саблеклюни и техните малки
22.06.2022
Продължава работата на Зелени Балкани по проект „Живот за Поморийската лагуна“, в който екипът ни си партнира с БФБ, Тур дьо Валат (Франция) и Поморийски солници. Проектът е насочен към подобряване на състоянието на местообитанията на лагуната, нейния хидрологичен режим и като резултат от това условията за гнездене на приоритетни видове като гривестата и речната рибарки, саблеклюна и кокилобегача, както и много други защитени видове водолюбиви птици.

Част от дейностите по проекта включват и проведената в края на миналото лято природозащитна бригада, по време на която доброволци и служители на сдружението работиха по възстановяването на острови и платформи, които са основни гнездови местообитания на птиците в езерото. Благодарение на тези усилия през тази година отбелязваме значително подобряване на условията в защитената територия. Изкуственият остров, на който се разполага колонията на гривестите рибарки, и който беше ремонтиран в рамките на природозащитната бригада, приютява през това лято над 1400 двойки, които вече излюпват своите малки. Това е увеличение с 50% спрямо миналата година.

Друго подобрение, което екипът ни отчита, е повишаване на числеността на гнездящите в лагуната саблеклюни. Този вид е изключително привързан към солените лагуни и чувствителен към промени в условията на средата, като през последните години се наблюдаваше чувствително свиване на популацията му в Поморийско езеро. С радост отбелязахме възстановяване на броя на гнездящите бройки, като тази година бяха над 90 в сравнение със само 36 отчетени през 2021 г.

Природозащитната бригада на Поморийско езеро ще се проведе и тази година през първата седмица на септември. А екипът ни продължава да работи за опазването на един от малкото останали по нашето крайбрежие природни оазиси.