Новини

default

Посещение в ОУ "Гео Милев" в гр. Раднево

1
22.11.2022
Като част от "Информационната ни кампания за биоразнообразието и водните екосистеми" посетихме ученици от ОУ "Гео Милев" в гр. Раднево.

За важността на влажните зони - естествено решение срещу климатичните промени си говорихме с учениците на г-жа Милена Минчева. На учениците беше представена информация за видовете влажни зони, в това число и ЗЗ "Язовир Овчарица" и ЗЗ "Река Овчарица", видовете животни които се срещат там и са предмет на опазване. 
 
Втората част от събитието засили състезателния дух на учениците с помощта интерактивна игра Kahoot с любопитни факти за влажните зони и биоразнообразието по света. За първенците в играта имаше награди.

За контакти:
Поля Тончева
тел. 0894059156, e-mail: ptoncheva@greenbalkans.org


Дейността “Влажните зони – за хората и природата“ се изпълнява от Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ по програма „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите чрез възлагане от Басейнова дирекция “Източнобеломорски район”.