Новини

default

Представяне на проект BioLearn по време на 26-тата консервационна бригада на Поморийско езеро

Представяне на проект BioLearn
15.09.2021
От 1-ви до 6-ти септември 2021 г. се проведе 26-тата консервационна бригада на Поморийско езеро, организирана от Сдружение „Зелени Балкани“.

Всяка година по това време на брега на солената лагуна край Поморие се събират десетки доброволци и природозащитници от най-различни възрастови групи, професии, държави и населени места.

Като част от програмата доброволците имаха възможност да научат повече за проект „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн“, BSB142, финансиран по оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ изпълняван от Зелени Балкани., който обединява партньори от 5 държави (Турция, Украйна, България, Грузия и Гърция).

По време на презентацията бяха представени основните дейности и постигнати резултати, като акцента беше да се обърне особено внимание на дългогодишния проблем със замърсяването не само на Поморийско езеро, но и целеви влажни зони и Черноморския басейн.

Участниците в бригадата получиха информационни материали – дипляна, брошура и доклад „Замърсяване на Поморийско езеро с отпадъци. Настоящо състояние и разпространение“ издадени в рамките на проекта.

Проект BSB142 BioLearn се финансира от Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“ съ-финансирана от ЕС чрез Европейски инструмент за съседство и участващите държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

За допълнителна информация:
Ирина Кирова
тел: 0884 004 707;
e-mail: ikirova@greenbalkans.org