Новини

default

Премиера в Пловдив – Лагуната на белите птици

*
15.07.2021
На 21. 07 ще бъде първата прожекция на научнопопулярния филм „ЛАГУНАТА НА БЕЛИТЕ ПТИЦИ“.

Филмът е създаден в рамките на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/371, в партньорство на Зелени Балкани с БГ ТОП МЮЗИК.
Едночасовият филм, посветен на Поморийско езеро, ще Ви запознае с уникалното биоразнообразие, което съхранява солената лагуна и с дейностите по неговото опазване.

*Крайбрежната лагуна е пример за успешна симбиоза на човека с природата, независимо от сериозното човешко въздействие върху езерото в исторически план. Дори традиционният за Поморие добив на сол не е попречил на опазването на редица редки за страната и езерото животински и растителни видове.
Дом на над 60 вида птици, а през различните сезони могат да се наблюдават над 270 вида – мигриращи, зимуващи и гнездящи... Обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, влажна зона със световно значение, включена в Рамсарската конвенция.
Очкаваме Ви, за да се насладим заедно на лятната прожекция на открито и да научим повече за българската природа и нейното опазване!

На 21 юли от 20:30 часа в парк „Дондукова градина“ (зад Регионален Природонаучен Музей – Пловдив“) ще стартира прожекцията на филма.

Фейсбук събитието ТУК.

Събитието се организира в партньорство на Зелени Балкани и Регионален Природонаучен Музей – Пловдив, и в рамките на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“.

За контакти:
Специалист комуникации, тел. 0882508721, phristova@greenbalkans.org
Светлозара Казанджиева – РПНМ – Пловдив – 0886120449